Лутка, извор креативности

Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе. Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у…

Continue ReadingЛутка, извор креативности