Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Овај вебинар пружа могућност да унапредите своје знање и вештине у добром планирању додатне образовне подршке ученицима путем индивидуалног образовног плана – ИОП-а. Наставнику је ИОП од велике помоћи при…

Continue ReadingДобро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника