Skip to content

Mejker obrazovanje – škola kao radionica

  Mejker obrazovanje i učenje je inovativni pristup obrazovnom procesu u kome deca postaju kreatori i stvaraoci novo-dizajniranih predmeta, uređaja, procesa. Da bi postali mejker stvaraoci, učenici postaju istraživači problema iz različitih naučnih uglova, razmišljaju kreativno i praktično, predlažu rešenja i pristupaju izradi modela.

  Kroz predavanje, vi ćete saznati kako da kreirate i budete mentor mejker radionica u vašoj učionici, načine motivacije za stvaralačko dečije izražavanje i javno predstavljanje dečijih radova. Ovim vebinarom stičete kompetencije nastavnika 21.veka koji će pripremti i osnažiti svoje đake za izazove koji su pred njima.

  Kratka agenda vebinara:

    1. Uvodno predstavljanje: 5min.
    2. Mejker obrazovanje – inovativni pristup obrazovanju: 20min.
    3. Mejker radovi – popularizacija STEM oblasti: 20min
    4. Operativno planiranje i realizacija Mejker radionica: 20min
    5. Primeri mejker radova dece kroz različite oblike nastavnih aktivnosti: 25min
    6. Razgovor sa učesnicima vebinara: 30min  

  Cena vebinara: RSD 1050,00

  Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
  icon, play, video-1968245.jpg

  Vebinar na klik!

  U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

  calender, icon, pictogram-2389150.jpg

  Datum: 28.februar.2023.

  Vebinar se održava od 18-20h.

  Vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i svim zainteresovanim za  primenu mejker radionica u svojoj nastavnoj praksi.

  Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

  Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

  Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

  Suzana Dobricic Popularizacija nauke kroz projekte

  Suzana Milošević Dobričić

  Suzana Milošević Dobričić, od 2008.godine radi kao profesor biologije u OŠ „Treći kragujevački bataljon“ u Kragujevcu.

  Učesnik u Erazmus projektu ODI-obrazovanje za društvenu inovaciju u saradnji sa Kidhub-om. Radila kao stručni saradnik laboratorijskih istraživanja iz oblasti Hidrobiologije i zaštite životne sredine u „Akvarijumu“ Kragujevac.

  Bila je lider projekta – Edukacija ruralnog stanovništva o zaštiti voda u saradnji sa REC-om za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu uz finansijsku pomoć Danske agencije za životnu sredinu.

  Učestovovala je u nizu ostvarenih projekata:
  • “Jezero Bubanj- nekada i sada” – Noć istraživača 2019.god;
  • Festival nauke 2019.god. u Beogradu sa temom “Udahni, zaroni, istraži”;
  • realizator projekta “Zavirimo u vodeni svet jezera”, “Genetički izazov!”, “U carstvu gljiva”, Od izvora reke do ušća, da li postoje razlike?;
  • Mobilni botaničar;
  • “Govor fosila” u Noći istraživača 2020., Noć istraživača 2021.g., “Zero waste tk bataljon”, Bakterije, naši (ne)prijatelji, Viđeno očima pčela iz kategorije 2, a sve uz podršku Centra za promociju nauke i Naučnog kluba Kragujevac.
  • Realizator projekata u udruženju EkoMatoTeka: Pokreni grad, selektuj otpad!;
  • Medonosne biljke za održivo pčelarstvo;
  • Ramsarski naučni karavan.
  • Saradnik i mentor učenicima u radu Kidhub-a Dizajnaton metodom na temu klimatske promene i dečija rešenja u okviru ciljeva UN o održivom razvoju.
  Ima i niz objavljenih stručnih radova iz oblasti hidrobiologije u stručnim časopisima.