Hemija za vrtiće

Kroz navedeni vebinar upoznaćete hemiju na pomalo drugačiji, kreativniji, a ipak naučni način i moćićete da je prilagodite svom programu, primenite kroz različite projektne aktivnosti, a samim tim i decu…

Continue ReadingHemija za vrtiće

Nauka u vrtićima

Pravo vreme da se deca zainteresuju za nauku je u predškolskom uzrastu. Svet se ubrzano menja tako su i deca drugačija i odrastaju u okolnostima koje pre neku godinu nismo mogli…

Continue ReadingNauka u vrtićima

Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

Ovaj vebinar će vam dati priliku da produbite svoje razumevanje kako da efikasno planirate i primenite individualni obrazovni plan (IOP) za učenike kojima je možda potrebna dodatna podrška u učionici.…

Continue ReadingDobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika