др Татјана Симић, по образовању дефектолог, доктор медицинских наука. 

Аутор бројних стручних радова на тему деца и ученици са сметњама у развоју. Више од тридесет година рада са овом категоријом деце и њиховим родитељима. 

Ради као директор школе за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу, која се бави образовањем деце са сметњама у развоју.

Покретач је иницијативе за пружање додатне подршке ученицима и наставницима у систему редовног образовања, од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју.

 

Вебинари:

 

Душица Кањевац, по образовању мастер васпитач, запослена у ПУ“Нада Наумовић“ у Крагујевцу. Поседује богато искуство у раду са децом предшколског узраста. 

Своје кометенције усавршава у различитим областима, а једна од њих је јачање дигиталних компетенција. Израђује дигиталне приче за децу и са децом и примењује их у непосредном раду. 

Аутор и  реализатор више радова на одобреним стручним скуповима васпитача, члан Удружења васпитача Србије, члан и ментор еколошког удружења ЦЕООР, координатор тима за екологију у установи. Више пута награђивана за дечије и лутка представе на дечијим драмским фестивалима.

Вебинар:


 • Милан Јевтић, рођен 1967. године у Јагодини, завршио Педагошку академију 1988. године, дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду на смеру професор историје. Радио у више школа и у различитим местима као замена. Од 1996. године радим у Средњој стручној школи у Крагујевцу (више пута је школа мењала назив). Активни синдикалиста, дуго година председник градског одбора синдиката у Крагујевцу, од 2011-2019 у Репубиличком руководству репрезентативног синдиката УСПРС. Од 2012-2015. потпредседник. Учествовао у многобројним јавним расправама везаним за усвајање различитих законских и подзаконских аката. Део преговарачких  тимова за усвајање многих аката. Један од потписника Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика  2015. године (који је са мањим изменама и допунама још увек на снази). Тренутно радим као наставник.

Вебинар: 

Иван Стојановић, рођен 1968. у Крагујевцу. По занимању инжењер информатике, запослен као систем инжењер на Економском факултету у Крагујевцу. Технички уредник и уредник фотографије у већем броју часописа и књига. Аутор преко 10 публикација из области фотографије, бави се и израдом wеб сајтова.

Радио у НИП „Погледи“ као фоторепортер, недељни лист „Шумадија“ као уредник фотографије, „Шумадијски спортски недељник“ као технички уредник, директор у „Оxyген“ доо, председник управног одбора у „Позориште за децу Крагујевац“ 2004-2012, Председник управног одбора „Форум младих са инвалидитетом“ Крагујевац, члан управног одбора у Фото савезу Србије.

Сарађивао са бројним часописима у земљи.

Активан у раду организација за пружање помоћи инвалидима, одржао већи број инклузивних радионица.

Информационим технологијама се бави од детињства, непрекидно прати и усавршава стечена знања. Врстан познавалац програма за обраду текста, векторску графику, фотографију и видео.

Вебинар:

др Горица Ђелић, ванредни професор Запослена на Природно-математичком факултету, Универзитета у Крагујевцу. Изводи наставу из групе ботаничких предмета (Систематика биљака, Лековите биљке и одрживо коришћење).

Од 2004 активно учествује у реализацији бројних семинара за стручно усавршавање наставника, васпитача, стручних сарадника и директора као што су: Занимљива биологија- савремене методе и нови приступи; Семинар из хидробиологије и екологије за наставнике и професоре биологије.

Коаутор је и семинара за децу школског узраста под називом: Од молекула до екосиСТЕМА – семинар чији је циљ промоција интрадисциплинарности а у складу је са пројектном наставом која је инплементирана у образовно-васпитни систем. У Регионалном центру за таленте Крагујевац, из биологије као ментор је од 2008. године. Завршила је семинар: Унапређивање наставничких компетиција –семинар за наставнике и сараднике Биолошких и сродних факултета у Србији

Вебинари:

Гордана Јоцић, новинарка

Завршила је Факултет политичких наука на Београдском универзитету, групу за новинарство, као и менаџмент у медијима у оквиру стручног усавршавања. 

Тренутно одговорна уредница Радија Златоусти. Објављивала текстове, радио и ТВ прилоге у локалним и националним медијима. Ауторка више телевизијских емисија.

 Предавала Основе новинарства, Облике новинарског изражавања и Системе информисања у средњој школи. Предавала на више различитих обука за новинарство. 

Има 11 година искуства рада у просвети. Похађала Мастербокс курсеве макетинга код Истока Павловића и Ивана Билдија. WEB CMS практикант.

Вебинар:

мр Маријана Јовановић Чабрић дипломирала на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 2002. године. Звање магистра дефектолошких наука стекла на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду 2011. године. Од 2001. године запослена у ШОСО „Вукашин Марковић” у Крагујевцу. Радила на свим нивоима образовања ученика са сметњама у развоју (предшколско, основно образовање, средње образовање)

Од 2005. године до 2009. године члан Тима за категоризацију деце за подручје града Крагујевца и шумадијског округа. Од 2014. године судски вештак за област дефектологије. Од 2017. године саветник спољни сарадник МПНТР. Координатор Еразмус+ пројекта Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју 2018/2019. године.

Аутор и коаутор бројних стручних и научних радова у области образовања ученика са сметњама у развоју објављених у домаћим и међународним часописима, презентованим на домаћим и међународним конференцијама.

Вебинари:

Вера Јовић, рођена 1966. године у Крагујевцу, по занимању професор разредне наставе, запослена је у ОШ „Мирко Јовановић“ у Крагујевцу. Има 33 године богатог радног искуства.

 

Била је Председник Скупштине Пријатеља деце Крагујевца, Секретар Дечјег савеза Крагујевца, Председник Скупштине ДУК-а; Секретар ДУК-а; Председник и један од оснивача Центра за развој и оснаживање деце ЈОВВ; Власник Школског центра „Пчелице“.

Аутор је акредитованих семинара Игре у настави и Гугл диск у школи. Један је од аутора и организатора симпозијума Здрави стилови живота; Аутор онлајн предавања ИОП-3 у настави, у оквиру Зимских дана просветних радника. Излагала је на многим стручним скуповима на локалном и државном нивоу. Аутор је и организатор многих манифестација и пројеката за децу. Аутор је објављених радова који се налазе у Бази знања и другим електронским зборницима. Посебно се истиче у раду са даровитом децом и то у области математике и драмског стваралаштва, па су њени ученици више пута освајали прве награде на такмичењима из математике, а њене представе проглашаване победничким. Каже да је рад по ИОП-у 3 велика одговорност, али и задовољство. Свој позив сматра најлепшим и најодговорнијим.

 

Вебинари:

Драгана Оцокољић, по иницијалном образовању дипломирани педагог. Запослена на радном месту просветног саветника и унапређвање квалитета образовања, звање самостални саветник у Министарству просвете науке и технолошког развоја у ШУ Крагујевац. 

Посвећена сталном учењу, примени и активностима усмереним ка функционалнијем учењу и квалитетнијој школи. Током увида кроз посматрање наставе (преко 30 година ) и знањима које је стицала кроз бројна стручна усавршавања ( преко 4000 сати), као и заједничком раду са наставницима, сматра да је наставник онај који креира процесе учења и омогућује да се учење на часу догоди. Због тога је суштински посвећена целоживотном и заједничком учењу са наставницима, кроз размену и налажење одговора како да се учење ученика остварује у школи.

Вебинар:

 • Методе и начини учења на часу – како до квалитетног часа

Драгана Јовановић, дипломирани мастер учитељ. Основне и мастер студије Педагошког факултета завршила као студент генерације. Добитник је повеље лауреата Универзитета у Нишу. Професионалну каријеру започела као едукатор и модератор креативних радионица за децу. 

Ради у основној школи у Београду као учитељ. У раду са децом свакодневно користи ИКТ, подстиче СТЕАМ и креативно учење. Стручни је сарадник за израду дигиталних материјала у једној издавачкој кући. Слободни је ликовни уметник, графички и веб дизајнер. 

Креатор је многих пдф радних свезака, онлајн квизова, едукативних игрица, интерактивних и видео лекција, полупрограмираних онлајн наставних материјала и других образовних ресурса.

Вебинар:

 • Брзо и лако до врхунских образовних визуала и наставних материјала у циљу обогаћивања наставног процеса

Драган Коларевић, рођен у Крагујевцу 7.4.1970. године. Завршио сам Учитељски факултет у Јагодини. Запослен у Основној школи ,,Свети Сава“ у Крагујевцу.

 

Учесник на луткарским, драмским и еколошким фестивалима, организатор Српско – Руског фестивала, организатор Фер плеј игара, одговоран за програм поводом школске славе и Дана школе. 

 

За време бављења луткарством освојене су и бројне награде за показана достигнућа и умења у луткарству, за техничка решења која су приказана у представама, за звучне ефекте, васпитну поруку као и за креaцију лутака.

Вебинар:

 • Лутка, извор креативности

Валентина Грбић, дипломирани психолог, рођена 1968. године у Крагујевцу. Запослена је  у основној школи ”Драгиша Михаиловић” у Крагујевцу. У образовању ради 30 година и више од 20 година реализује обуке у различитим областима.

Аутор је и водитељ акредитованих програма обука за запослене у образовању ”Ефективно подучавање” и ”Роми кроз време”. Реализовала је обуке за наставнике за остваривање наставе оријентисане ка исходима учења (ЗУОВ) и развијање критичког мишљења и решавања проблема (Британски савет).

Аутор је и водитељ обука пословних вештина: Тимски рад, Управљање стресом у бизнису, Пословна комуникација и јавни наступ, Пословни бонтон, Тражење посла и понашање у радном окружењу, Менаџерске вештине, Доношење одлука, Од идеје до реализације. Аутор је и водитељ обука у пројектима подстицања предузетништва за младе и жене у руралним областима.

Акредитовани је тренер Националне агенције за јавну управу за област ”Лични развој и вештине”. Аутор је приручника ’’Тимски рад’’.

Вебинари:

 • Водич кроз стрес
 • Превенција насиља, дискриминације и других облика ризичног понашања – oд програма до извештаја
 

 

Вијолета Мартаћ, рођена 1963. год. у Крагујевцу. По занимању професор разредне наставе. Запослена у ОШ “21. октобар” у Крагујевцу. Има 35 година радног искуства.

 

Аутор је акредитованих семинара “Игре у настави” и “Како покренути позитивне промене код ученика”. Објавила три рада у Креативној школи Завода за унапређење васпитања и образовања .

 

Аутор  три рада издатих  у електронском зборнику, Савеза учитеља Србије,  презентовани на Сабору учитеља на тему рада са родитељима као и примери искуства ваннаставних активности. 

 

Бави се организацијом драмских представа где постиже значајне резултате. Добитник је више награда.

 

Своје богато искуство у раду са ученицима преноси годинама на семинарима и сусретима просветних радника. 

Вебинар:

 • Како покренути позитивне промене код ученика

Срђан Младеновић, дипломирани правник. Тренутно ради као Meet and Travel Leader, IKEA Norway.

Oбуке – Искусан тренер у областима као што су пословне вештине за МСП и агробизнис; тренинг тренера у предузетничком образовању у основним и средњим школама и на универзитетима; правна питања за покретање бизниса; изградња тима и тимски рад; Управљање пројектним циклусом.

Управљање пројектима – Велико искуство у осмишљавању и реализацији пројеката везаних за програме едукације о предузетништву у средњим школама; пројекти подршке запошљавању младих, Рома и других угрожених група; МСП подржавају пројекте у областима као што су дизајн и производња одеће и обуће, производња и прерада воћа, пчеларство и производња меда и управљање отпадом и рециклажа.

Консултантско искуство – Консултант са искуством у пружању специјалистичких услуга власницима/менаџерима МСП оријентисаних на иновације и стратегије раста засноване на знању у пословном планирању, маркетингу, промоцији, као иу правној области.

Техничка подршка почетницима у бизнису и малим и средњим предузећима – искусан организатор различитих аспеката подршке почетницима у бизнису и малим и средњим предузећима као што су: сајмови предузетништва, повезивање компанија, менторство за младе предузетнике, итд…

Вебинар:

 • Предузетништво у школама

Маја Јерчић, магистар педагогије и водитељка КоХо педагогије – платформе за развој и спровођење едукација намењених васпитно-образовним стручњацима и родитељима.

Неке од едукација су Дечји мозак и рани развој, Учити се може научити, Дидактичка моћ Легo коцки, Данско васпитање деце, Едукација родитеља, итд. Првенствено се бави компетенцијама учења, подстицањем раног развоја, педагошком димензијом СТЕАМ образовања и иновативним методама учења и поучавања.

Ауторка је две књиге о учењу учења (Учити се може научити, Учимо учити: ШТА је квалитетно знање и КАКО га стицати), једног приручника о медијској писмености, 3 сликовнице, од чега је једна у издању КоХо педагогије – Никола Тесла-испред будућности и игре меморије STEAM MEMORY: изуми

Као водитељка развоја садржаја радила је у образовању одраслих, ради као уредница на развоју образовних материјала и e-learninga.

Вебинари:

 • Дечји мозак и рани развој
 • Учити се може научити

Јасмина Кочановић, дипломирани правник.

Основну, средњу школу као и Правни факултет завршила у Крагујевцу. Има 28 година радног искуства, од тога 16 година у области образовања.

15 година је радила као секретар у Основној школи „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу и  Основној школи „Јован Поповић“ у Крагујевцу.

Од септембра 2021. године је запослена у Академији струковних студија Шумадија,  на радном месту: дипломирани правник за правне, кадровске и административне послове – шеф канцеларије Одсека Крагујевац.

Радила је годинама као сарадник „Образовног информатора“ и поседује вишегодишње искуство  у писању чланака из области основног и средњег образовања и васпитања, израде модела општих аката за основно и средње образовање и одржавању семинара из области образовања.

Вебинар:

 • Припрема за почетак школске године у основним и средњим школама

Од 2008.године ради као професор биологије у ОШ „Трећи крагујевачки батаљон“ у Крагујевцу.

Учестововала је у низу остварених пројеката:

 • “Језеро Бубањ- некада и сада” – Ноћ истраживача 2019.год;
 • Фестивал науке 2019.год. у Београду са темом “Удахни, зарони, истражи”;
 • реализатор пројекта “Завиримо у водени свет језера”, “Генетички изазов!”, “У царству гљива”, Од извора реке до ушћа, да ли постоjе разлике?;
 • Мобилни ботаничар;
 • “Говор фосила” у Ноћи истраживача 2020., Ноћ истраживача 2021.г., “Zero waste tk bataljon”, Бактерије, наши (не)пријатељи, Виђено очима пчела из категорије 2, а све уз подршку Центра за промоцију науке и Научног клуба Крагујевац.
 • Реализатор пројеката у удружењу ЕкоМатоТека: Покрени град, селектуј отпад!;
 • Медоносне биљке за одрживо пчеларство;
 • Рамсарски научни караван.

Сарадник и ментор ученицима у раду Kidhub-а Дизајнатон методом на тему климатске промене и дечија решења у оквиру циљева УН о одрживом развоју.

 

Учесник у Еразмус пројекту ОДИ-образовање за друштвену иновацију у сарадњи са Kidhub-ом.

Радила као стручни сарадник лабораторијских истраживања из области Хидробиологије и заштите животне средине у „Акваријуму“ Крагујевац.

 

Била је лидер пројекта – Едукација руралног становништва о заштити вода у сарадњи са РЕЦ-ом за заштиту животне средине за Централну и Источну Европу уз финансијску помоћ Данске агенције за животну средину.

 

Има и низ објављених стручних радова из области хидробиологије у стручним часописима.

Вебинар:

 • Популаризација науке кроз пројекте

Душанка Ћировић, рођена 1956 год. У образовању провела 28 година радећи у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ и Школској управи у Крагујевцу.

Коаутор је и/или реализатор акредитованих програма обука:

 • Школско развојно планирање
 • Самовредновање у фунцији развоја школе
 • Мотивација и психолошки принципи учења
 • Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Учествовала је као реализатор и/или ментор у бројним пројектима у образовању. Неки од њих су:

 • Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању
 • Подршка образовању деце и ученика миграната/избеглица на територији РС МАДАД 1
 • Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2
 • „Развионица“- Подршка развоју људског капитала и истраживању.
 • Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа (share)

Коаутор је објављених књига:

 • Приручник „Школско развојно планирање – пут ка школи какву желимо“ , Министарство просвете РС.
 • Приручник “Збирка примера инклузивне праксе”, Министарство просвете РС
 • Приручник «Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе», Фонд за отворено друштво, 2007.

Вебинар:

 • Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

мр Драган Павловић, магистар дидактичко-методичких наука, директор, ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“, Крагујевац

Радио у настави 12 година. Педагошки руководилац школе односно директор је од 2000. године. Лиценцу за рад директора стекао 2018.године.

Активни учесник образовних промена у Републици Србији. Иницијатор и учесник бројних пројеката од националног и локалног интереса. Рецензент приручника и наставних средстава за ученике млађих разреда основне школе.Аутор и коаутор Споменице школе.

Један од аутора и водитеља два акредитована програма за стручно усваршавање наставника, стручних сарадника и директора „Предузетништво – од идеје до реализације“ и „Како успоставити и реализовати међународну просветну сарадњу?“. Реализовао више десетина обука за директоре кандидате за стицање лиценце.

Има објављене стручне радове у земљи и иностранству. Добитник локалних награда и признања.

Вебинар:

 • Могућност награђивања ученика и наставника кроз програм међународне просветне сарадње