Rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene teškoće dr Tatjana Simić

Rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene teškoće​

Predavač: dr Tatjana Simić

Predavač: Dušica Kanjevac

Predavač: Ivan Stojanović

Predavač: dr Gorica Đelić

Predavač: Vera Jović

Predavač: Dragan Kolarević

Predavač: Valentina Grbić

Predavač: dr Gorica Đelić

Predavač: Srđan Mladenović

Predavač: Maja Jerčić
U saradnji sa Koho Pedagogijom
Koho Pedagogija
Predavač: Maja Jerčić
U saradnji sa Koho Pedagogijom
Koho Pedagogija

Predavač: Suzana Milošević Dobričić