Misija

U Obrazovnom centru “Kon-Tiki”, usredsređeni smo na obrazovanje i podršku profesionalcima u oblasti obrazovanja. Naša misija proizilazi iz bogatog iskustva i strasti prema unapređenju obrazovnog sistema. Nastali smo na temeljima dvadesetogodišnjeg angažmana CEOOR-a (Centra za ekološko obrazovanje i održivi razvoj) iz Kragujevca, tokom kojeg smo sarađivali sa decom, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i roditeljima, i stekli duboko razumevanje izazova i potreba u oblasti obrazovanja. Naša strast i vizija usmeravaju nas da pružimo vrhunsku edukaciju koja transformiše prosvetne radnike i omogućava im da svoje znanje prenesu na nove načine.

Vizija

Naša vizija je stvoriti edukativno okruženje koje se ističe po:

Diverzitetu i relevanciji: Naših preko 40 različitih vebinara obuhvataju širok spektar tema, od rane dečje edukacije do najnovijih trendova u oblasti obrazovanja.

Izvanrednim ekspertima: Naši predavači su stručnjaci sa dubokim iskustvom u svojim oblastima, omogućavajući vam da steknete duboko razumevanje različitih aspekata obrazovanja.

Praktičnošću i efikasnošću: Fokusirani smo na pružanje suštinskih informacija u kratkom vremenskom roku, bez nepotrebnih dodataka, kako bismo vaše vreme maksimalno iskoristili.

Postignućem i napretkom: Nakon što završite naše programe, želimo da osetite da ste stekli znanje koje će vas podići na viši nivo u vašoj profesiji.

Dugoročni Ciljevi:

Naš dugoročni cilj je pružiti kvalitetno obrazovanje i podršku profesionalcima u obrazovanju, što će im omogućiti da budu efikasniji u svom radu i da pozitivno utiču na učenje i razvoj svojih učenika. Takođe, ambicija nam je proširiti našu ponudu kako bismo pružili edukaciju i roditeljima, podržavajući njihovu ulogu u obrazovanju dece.

Ono što nas čini jedinstvenim je naša posvećenost pružanju obrazovanja koje je istovremeno zanimljivo i korisno. Naši predavači su kompetentni stručnjaci sa bogatim iskustvom. Mi se ne fokusiramo na nepotrebne dodatke, već pružamo suštinske informacije koje će vam pomoći u vašoj profesionalnoj praksi. Naš cilj je da svaki učesnik naših vebinara/seminara završi sa osećajem postignuća i osnaženosti.