Rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene teškoće

U radu sa decom, neretko se susrećemo sa decom sa problemima u razvoju. Kroz ovaj vebinar naučićete i unaprediti znanje o vrstama specifičnih poremećaja i zdravstvenih problema kod dece. Naučićete da prepoznate kako se ti poremećaji manifestuju i utiču na celokupan dečiji razvoj i učenje, i kako mogu uticati na socijalno okruženje deteta i na […]

Lekovita moć biljaka

Najavljujemo vebinar o biljnim lekovima i prirodnim načinima lečenja i održavanja zdravlja. Naučićete kako da pripremate lekovite preparate kod kuće i upoznati se sa farmakološki aktivnim sastojcima biljaka. Vebinar je prilagođen za sve generacije, uključujući i rad sa decom. Prijavite se što pre za edukaciju o prirodnim lekovitim svojstvima biljaka. Opširinije

Školsko vrednovanje kvaliteta rada nastavnika u funkciji eksternog vrednovanja nastave i učenja u školi

Uspostavljanje sistema kvaliteta neophodno je u svim oblastima delovanja i rada škole kao vaspitno obrazovne ustanove.  Unutrašnje/interno  vrednovanje ili samovrednovanje  nalazi se u centru, fokusu vrednovanja ustanove iznutra, u njoj samoj.  To znači da su škole kao ustanove profesionalaca i stručnjaka dobile mogućnost da vrednuju sopstveni kvalitet rada i u skladu sa tim planiraju sopstveni […]