Pridružite nam se na vebinaru o tome kako da iskoristite svoju kreativnost kao nastavnik i inspirišete kreativno razmišljanje kod svojih učenika. Takođe ćemo vas upoznati sa Canvom, besplatnom platformom za kreiranje vizuelnih obrazovnih materijala. Naučićete kako da instalirate i koristite Canvu i dobijete praktične savete za pravljenje obrazovnih prezentacija, radnih listova i školskih postera. Pored toga, pokazaćemo vam kako da koristite Canvu za pravljenje najava, biltena i članaka za kolski sajt ili nastavnički blog.

Na vebinaru čućete više o:

    1. Kreativan nastavnik – kreativni učenici
    2. Nastavnik kao kreator nastavnih materijala
    3. Upoznajmo Canvu – besplatnu platformu za kreiranje vrhunskih obrazovnih vizuala
    4. Upoznajmo novi alat – Canva za nastavnike
    5. Instalacija Canve
    6. Kontrolna tabla i osnovni alati
    7. Praktična znanja za rad u Canvi
    8. Izrada obrazovnih prezentacija u Canvi
    9. Kreiranje nastavnih listova uz pomoć unapred kreiranih šablona
    10. Kreiranje školskih postera, plakata, obaveštenja, biltena i članaka za školski sajt ili nastavnički blog

Vebinar je namenjen vaspitačima, profesorima razredne nastave, profesorima predmetne nastave.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Dragana Jovanović

Dragana Jovanović

Dragana Jovanović, diplomirani master učitelj. Osnovne i master studije Pedagoškog fakulteta završila kao student generacije. Dobitnik je povelje laureata Univerziteta u Nišu. Profesionalnu karijeru započela kao edukator i moderator kreativnih radionica za decu.

Radi u osnovnoj školi u Beogradu kao učitelj. U radu sa decom svakodnevno koristi IKT, podstiče STEAM i kreativno učenje. Stručni je saradnik za izradu digitalnih materijala u jednoj izdavačkoj kući. Slobodni je likovni umetnik, grafički i veb dizajner.

Kreator je mnogih pdf radnih svezaka, onlajn kvizova, edukativnih igrica, interaktivnih i video lekcija, poluprogramiranih onlajn nastavnih materijala i drugih obrazovnih resursa.