Loading Events

У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју.

Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја и здравствених проблема код деце.

 Научићете да препознате како се ти поремећаји манифестују и утичу на целокупан дечији развој и учење, и како могу утицати на социјално окружење детета и на однос према вршњацима. Представиће вам се начини на који могу да се врше корекције такве деце уз формирање адекватног приступа, као и препоруке за рад и израду дидактичког материјала за рад.

И на крају добићете више информација о школама за образовање ученика са сметњама у равоју, као и сервиси додатне подршке, како за запослене тако и за децу са сметњама у развоју.