Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

У раду са децом, неретко се сусрећемо са  децом са проблемима у развоју.

Кроз овај вебинар научићете и унапредити знање о врстама специфичних поремећаја и здравствених проблема код деце. 

Научићете да препознате како се ти поремећаји манифестују и утичу на целокупан дечији развој и учење, и како могу утицати на социјално окружење детета и на однос према вршњацима. Представиће вам се начини на који могу да се врше корекције такве деце уз формирање адекватног приступа, као и препоруке за рад и израду дидактичког материјала за рад. 

И на крају добићете више информација о школама за образовање ученика са сметњама у равоју, као и сервиси додатне подршке, како за запослене тако и за децу са сметњама у развоју.

Цена вебинара по учеснику: РСД 1100,00

Посебна погодност – за ране уплате вебинара до 01. септембра цена износи РСД 900,00.

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  • 5 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
  • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
  • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

НАПОМЕНА: 

  • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
  • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
  • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
  • вебинар је намењен: васпитачима у предшколским установама.
  • Вебинар “Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће” је део Образовног пакета #1.
dr Tatjana Simic

др Татјана Симић по образовању дефектолог, доктор медицинских наука. Аутор бројних стручних радова на тему деца и ученици са сметњама у развоју.

Више од тридесет година рада са овом категоријом деце и њиховим родитељима. Ради као директор школе за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу, која се бави образовањем деце са сметњама у развоју.

Покретач је иницијативе за пружање додатне подршке ученицима и наставницима у систему редовног образовања, од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју.