Calendar of Events

M Mon

T Tue

W Wed

T Thu

F Fri

S Sat

S Sun

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Drugarica Epruveta i čudesni svet eksperimenata

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika

1 event,

-

Nauka u vrtićima

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Vebinar #1: Kako uspešno organizovati rad stručnih timova u ustanovi

0 events,

1 event,

-

Vebinar #2: Kako uspešno organizovati i realizovati samovrednovanje rada ustanove

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,

1 event,

-

Upotrebi medijaciju da rešIš lošu komunikaciju

0 events,

0 events,

0 events,

0 events,