Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

Предавач Милан Јевтић

Датум: 07.12.2021.    Време: 18-20h

*Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима

 • У уводном делу вебинара излагање о правном оквиру којим се регулишу права и обавезе запослених.
 • законска и подзаконска акта која дефинишу оквир права и обавеза.
 • међусобни однос појединих Закона и аката којима се утврђује оквир (Закон о раду, ЗОСОВ, Закони којима се регулише рад у основном и средњем образовању, подзаконска акта и ПКУ) .
 • Зараде и накнаде запослених,
 •  Право на коришћење слободних плаћених дана
 •  Распуст и годишњи одмор
 • Право на неплаћено одсуство
 • Лакше и теже повреде радних обавеза и последице
 • Дисциплински поступци
 • Права радника када постане технолошки вишак
 • Премештање на друго радно место и промена структуре посла
 • Норма часова (недељна, месечна и годишња
 • Остале теме које се тичу права из радног односа
 • На крају излагања учесници ће моћи да постављају питања и добију директне одговоре  која се тичу права, обавеза из радног односа.

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

ЗА ПОЈЕДИНЦЕ

Промотивна цена вебинара: 800,00 рсд
*доказ о уплати обавезно је послати на маил oc.kontiki@gmail.com
Прималац: Образовни центар „Кон-тики“, Јована Петровића Ковача 5/I-26, Крагујевац
Текући рачун: 160-6000001261025-71

НАПОМЕНА: ако се више појединаца удруже и пријаве заједнички, важе им исти попусти као и за установе

Пријавни линк појединачно

ЗА УСТАНОВЕ

Промотивна цена вебинара по учеснику: 800,00 дин.
За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
од 5 до 10 пријављених – 750 дин. по учеснику
од 11 до 20 пријављених – 700 дин. по учеснику
преко 20 учесника из установе – 650 дин. по учеснику

Пријавни линк за установе