Razvoj kvaliteta u obrazovanju: Kako uspešno organizovati rad timova i realizovati samovrednovanje

Opšte je poznato da predškolske ustanove, osnovne i srednje škole imaju mnogo obaveznih timova, ali i onih koje formiraju sami u skladu sa sopstvenim potrebama. Svesni smo značaja rada tih timova, ali i toga da ih je jako teško organizovati i da su često nažalost neefikasni. O tome se govori u prvom vebinaru. Drugi je posvećen samovrednovanju. Nema potrebe pričati o značaju samovrednovanja kako u poboljšanju kvaliteta rada ustanove, tako i eksternom vrednovanju. Za vas smo pripremili vebinar koji će vam dati konkretne odgovore i primere iz prakse šta treba da radi tim za samovrednovanje i na koji način treba da sprovodi samovrednovanje rada ustanove.

Vebinar #1: Kako uspešno organizovati rad stručnih timova u ustanovi

Da li ste član nekog stručnog tima u ustanovi, a pitate se šta tačno ovaj tim treba da radi i na koji način? Da biste dobili odgovore na ova pitanja, ne morate više tragati po internetu ili tražiti rešenja kod kolega iz drugih ustanova. 

Za vas smo pripremili vebinar koji će vam dati konkretne odgovore i primere iz prakse za rad svih obaveznih timova u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama.

Dobićete konkretne odgovore o radu timova za samovrednovanje, zaštitu od DNZZ, obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, inkluzivno obrazovanje, profesionalni razvoj, razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva, profesionalnu orijentaciju/karijerno vođenje i savetovanje. Gde su propisane i koje su obaveze ovih timova, kako se izrađuju planovi rada i izveštaji, koje programe pojedini timovi treba da izrađuju, samo su neka od pitanja na koje ćemo vam dati odgovore i primere iz prakse. 

Svi učesnici će dobiti prezentaciju i dodatne materijale za rad u ovoj oblasti.

Tema:

 • Pravni okvir: zakoni, pravilnici, stručna uputstva
 • Obavezni timovi u ustanovi
 • Timovi koje ustanova formira u odnosu na specifičnosti
 • Delokrug rada timova
 • Definisano pravilnicima
 • Definisano Statutom na nivou ustanove
 • Uloga koordinatora timova
 • Kako se izrađuju planovi rada timova
 • Programi koje timovi izrađuju
 • Kako se vode zapisnici o radu timova
 • Kako se izrađuju izveštaji
 • Koga timovi izveštavaju i kada
 • Praktični primeri:
  • Tim za samovrednovanje rada ustanove
  • Tim za zaštitu
  • Tim za profesionalni razvoj
  • Tim za inkluzivno obrazovanje
  • Tim za obezbeđenje kvaliteta rada usatnove
  • Tim za razvoj međupredmetnih kompetencija i preduzetništva
  • Tim za profesionalnu orijentaciju / karijerno vođenje i savetovanje
 • Pitanja

Vebinar #2: Kako uspešno organizovati i realizovati samovrednovanje rada ustanove

Iako je samovrednovanje rada obrazovno-vaspitnih ustanova ustanovljeno pre skoro dve decenije, u praksi se još uvek sreće veliki broj dilema vezanih za ovaj proces.

Za vas smo pripremili vebinar koji će vam dati konkretne odgovore i primere iz prakse šta treba da radi tim za samovrednovanje i na koji način treba da sprovodi samovrednovanje rada ustanove.

Dobićete konkretne odgovore o radu tima za samovrednovanje u svim segmentima: kako je regulisan, koje su njegove obaveze, kako se pravi plan rada tima i izveštaj o njegovom radu, kako tim treba da funkcioniše

Takođe ćemo vam kroz praktične primere prikazati kompletan proces samovrednovanja: kako se izrađuje Godišnji plan samovrednovanja, kako se prikupljaju podaci, koji su instrumenti za samovrednovanje, kako se izrađuje izveštaj o samovrednovanju i plan unapređenja kvaliteta rada na osnovu samovrednovanja. 

Posebno ćemo vam prikazati i resurse za samovrednovanje u predškolskim ustanovama, kao i Selfi platformu koja se može koristiti u osnovnim i srednjim školama

Svi učesnici će dobiti prezentaciju i dodatne materijale za rad u ovoj oblasti.

Tema:

 • Pravni okvir samovrednovanja
 • Delokrug rada tima za samovrednovanje
 • Plan rada tima za samovrednovanje – primer
 • Izrada Godišnjeg plana samovrednovanja – primer
 • Izrada instrumenata za samovrednovanje – primer
 • Prikupljanje, obrada i analiza podataka – primer
 • Izrada izveštaja o samovrednovanju – primer
 • Kako se izrađuje Plan unapređenja kvaliteta rada ustanove na osnovu samovrednovanja
 • Selfi platforma kao instrument za samovrednovanje
 • Samovrednovanje u predškolskim ustanovama
calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 28. i 29. avgust 2024.

Vebinari se održavaju od 18-20h.

Prijavi se na vebinar:

Cena:

 • oba vebinara RSD 2100,
 • cena pojedinacnog vebinara RSD 1200.
Upustvo za prijavu:
 1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
 2. Popunite prijavni formular
 3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
 4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Najčešće postavljana pitanja:

Vebinar je namenjen: vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Utisci učesnika prethodnog vebinara sa ovom temom:

"Ozbiljan vebinar, sa puno konkrektnih saveta, informacija, sleda koraka"

"Konkretni primeri za oblasti promene ponašanja"

"Veoma korisno. Došla sam do najnovijih informacija koje nisam dobila u ustanovi."

"Jako informativan, edukativan pogotovo za nas pocetnike u ovoj oblasti ;)"

Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije

Valentina Grbić

Valentina Grbić, diplomirani psiholog, rođena 1968. godine u Kragujevcu. Zaposlena je u osnovnoj školi ''Dragiša Mihailović'' u Kragujevcu. U obrazovanju radi 30 godina i više od 20 godina realizuje obuke u različitim oblastima.

Autor je i voditelj akreditovanih programa obuka za zaposlene u obrazovanju ”Efektivno podučavanje” i ”Romi kroz vreme”. Realizovala je obuke za nastavnike za ostvarivanje nastave orijentisane ka ishodima učenja (ZUOV) i razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema (Britanski savet).

Autor je i voditelj obuka poslovnih veština: Timski rad, Upravljanje stresom u biznisu, Poslovna komunikacija i javni nastup, Poslovni bonton, Traženje posla i ponašanje u radnom okruženju, Menadžerske veštine, Donošenje odluka, Od ideje do realizacije. Autor je i voditelj obuka u projektima podsticanja preduzetništva za mlade i žene u ruralnim oblastima.

Tri godine iskustva na poslovima savetnika spoljnog saradnika za zaštitu od nasilja. Akreditovani je trener Nacionalne agencije za javnu upravu za oblast ”Lični razvoj i veštine”. Autor je priručnika ’’Timski rad’’.