Deca su sve više okrenuta digitalnoj tehnologiji već od prvih godina života.

Kako možemo da iskoristimo to u edukativne svrhe, možete saznati u okviru ovog vebinara.

Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

  1. Digitalne priče koriste savremene tehnologije da bi se određeni sadržaji obogatili i približili deci različitim kombinacijama naracije, teksta, muzike, slika i animacije
  2. Primenom digitalnih priča u vaspitno obrazovnom radu postiže se veća očiglednost i mogućnost apstrakcije predstavljenih sadržaja, ostvaruje se aktivno uključivanje dece u celokupan proces i pomera prag saznajnog procesa. Akcenat se stavlja na sam proces izrade priče u toku kojeg se razvijaju saradnički odnosi, partnersko i kooperativno učenje.
  3. Nakon obuke razvićete veštine da osmislite i izradite digitalnu priču, kako da uključite decu u taj proces i na koji način da je primenite u svom radu. Znaćete da uređujete i animirate slike, kreirate pozadinu, obrađujete zvuk i da koristite različite programe za te svrhe.

Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, odnosno svima koji žele da savladaju veštine kreiranja digitalnih sadržaja u radu sa decom.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Dušica Kanjevac

Dušica Kanjevac, po obrazovanju master vaspitač, zaposlena u PU“Nada Naumović“ u Kragujevcu. Poseduje bogato iskustvo u radu sa decom predškolskog uzrasta. Svoje kometencije usavršava u različitim oblastima, a jedna od njih je jačanje digitalnih kompetencija. Izrađuje digitalne priče za decu i sa decom i primenjuje ih u neposrednom radu. Autor i realizator više radova na odobrenim stručnim skupovima vaspitača, član Udruženja vaspitača Srbije, član i mentor ekološkog udruženja CEOOR, koordinator tima za ekologiju u ustanovi. Više puta nagrađivana za dečije i lutka predstave na dečijim dramskim festivalima.