Права и обавезе запослених у основним и средњим школама у Републици Србији

Све информације о Вашим правима као запосленог у Просвети на једном месту. 

На вебинару чућете више о следећим темама:

 

 • У уводном делу вебинара излагање о правном оквиру којим се регулишу права и обавезе запослених.

  • законска и подзаконска акта која дефинишу оквир права и обавеза.

  • међусобни однос појединих Закона и аката којима се утврђује оквир (Закон о раду, ЗОСОВ, Закони којима се регулише рад у основном и средњем образовању, подзаконска акта и ПКУ) .

 • Зараде и накнаде запослених,

 • Право на коришћење слободних плаћених дана

 •  Распуст и годишњи одмор

 • Право на неплаћено одсуство

 • Лакше и теже повреде радних обавеза и последице

 • Дисциплински поступци

 • Права радника када постане технолошки вишак

 • Премештање на друго радно место и промена структуре посла

 • Норма часова (недељна, месечна и годишња

 • Остале теме које се тичу права из радног односа

 • На крају излагања учесници ће моћи да постављају питања и добију директне одговоре  која се тичу права, обавеза из радног односа.

Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима.

Милан Јевтић

Милан Јевтић, рођен 1967. године у Јагодини, завршио Педагошку академију 1988. године, дипломирао на Филозофском факултету у Новом Саду на смеру професор историје.

Радио у више школа и у различитим местима као замена. Од 1996. године радим у Средњој стручној школи у Крагујевцу.

Активни синдикалиста, дуго година председник градског одбора синдиката у Крагујевцу, од 2011-2019 у Репубиличком руководству репрезентативног синдиката УСПРС. Од 2012-2015. потпредседник. Учествовао у многобројним јавним расправама везаним за усвајање различитих законских и подзаконских аката.

Део преговарачких  тимова за усвајање многих аката. Један од потписника Посебног колективног уговора за основне, средње школе и домове ученика  2015. године. Тренутно ради као наставник.