Sve informacije o Vašim pravima kao zaposlenog u Prosveti na jednom mestu. 

Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

 1. U uvodnom delu vebinara izlaganje o pravnom okviru kojim se regulišu prava i obaveze zaposlenih.
 2. Zakonska i podzakonska akta koja definišu okvir prava i obaveza.
 3. Međusobni odnos pojedinih Zakona i akata kojima se utvrđuje okvir (Zakon o radu, ZOSOV, Zakoni kojima se reguliše rad u osnovnom i srednjem obrazovanju, podzakonska akta i PKU).
 4. Zarade i naknade zaposlenih,
 5. Pravo na korišćenje slobodnih plaćenih dana
 6. Raspust i godišnji odmor
 7. Pravo na neplaćeno odsustvo
 8. Lakše i teže povrede radnih obaveza i posledice
 9. Disciplinski postupci
 10. Prava radnika kada postane tehnološki višak
 11. Premeštanje na drugo radno mesto i promena strukture posla
 12. Norma časova (nedeljna, mesečna i godišnja
 13. Ostale teme koje se tiču prava iz radnog odnosa
 14. Na kraju izlaganja učesnici će moći da postavljaju pitanja i dobiju direktne odgovore koja se tiču prava, obaveza iz radnog odnosa

Vebinar je namenjen namenjen učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Milan Jevtić

Milan Jevtić, rođen 1967. godine u Jagodini, završio Pedagošku akademiju 1988. godine, diplomirao na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru profesor istorije. Radio u više škola i u različitim mestima kao zamena. Od 1996. godine radim u Srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu. Aktivni sindikalista, dugo godina predsednik gradskog odbora sindikata u Kragujevcu, od 2011-2019 u Repubiličkom rukovodstvu reprezentativnog sindikata USPRS. Od 2012-2015. potpredsednik. Učestvovao u mnogobrojnim javnim raspravama vezanim za usvajanje različitih zakonskih i podzakonskih akata. Deo pregovaračkih timova za usvajanje mnogih akata. Jedan od potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za osnovne, srednje škole i domove učenika 2015. godine. Trenutno radi kao nastavnik.