Predstojeći vebinar je fokusiran na važnu temu identifikacije i podrške darovitoj deci u učionici. Kao nastavnik, od suštinske je važnosti da prepoznate i podržite jedinstvene potrebe i sposobnosti darovitih učenika. Ovaj vebinar će vam pružiti znanja i veštine neophodne da to učinite efikasno.

Tokom vebinara ćemo se baviti raznim temama koje su ključne za razumevanje i podršku darovitoj deci.

Dnevni red vebinara uključuje:

  1. Uvodne aktivnosti: Ovo će biti kratak pregled ciljeva vebinara i šta možete očekivati od sesije.
  2. Karakteristike odeljenja: Razgovaraćemo o karakteristikama odeljenja koje je pogodno za darovitu decu i kako stvoriti okruženje koje je pogodno za njihovo učenje i razvoj.
  3. Darovitost i vrste podrške: Ova tema će pokriti definiciju darovitosti i različite vrste podrške koje se mogu pružiti nadarenim učenicima, uključujući akademsku, emocionalnu i socijalnu podršku.
  4. Pedagoški profil učenika: Razgovaraćemo o značaju stvaranja pedagoškog profila darovitih učenika, uključujući njihove snage, interesovanja i oblasti usavršavanja.
  5. IOP 3 – sadržaj, evaluacija: Ova tema će pokriti proces izrade individualizovanog obrazovnog plana (IOP-3) za darovite učenike, uključujući sadržaj i evaluaciju plana.
  6. Umesto zaključka – IOP 3 iz ugla svih učesnika: U ovom delu ćemo čuti iz različitih perspektiva uključujući učenike i roditelje o iskustvu rada sa IOP-3.

Nakon svake teme, biće vremena za diskusiju, pitanja i odgovore, osiguravajući da dobijete podršku koja vam je potrebna da razumete i primenite materijal obrađen na vebinaru. Vebinar je osmišljen tako da vam pruži sveobuhvatno razumevanje kako da identifikujete i podržite darovitu decu, i da vam pruži znanje i veštine neophodne za stvaranje pozitivnog i podsticajnog okruženja za učenje za ove učenike.

Vebinar je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama, nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi, stručnim saradnicima, direktorima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Vera Jović IOP 3 - u praksi; Igre u nastavi

Vera Jović

Vera Jović, po zanimanju profesor razredne nastave, zaposlena je u OŠ „Mirko Jovanović“ u Kragujevcu. Ima 33 godine bogatog radnog iskustva.

Bila je Predsednik Skupštine Prijatelja dece Kragujevca, Sekretar Dečjeg saveza Kragujevca, Predsednik Skupštine DUK-a; Sekretar DUK-a; Predsednik i jedan od osnivača Centra za razvoj i osnaživanje dece JOVV; Vlasnik Školskog centra „Pčelice“.

Autor je akreditovanih seminara Igre u nastavi i Gugl disk u školi. Jedan je od autora i organizatora simpozijuma Zdravi stilovi života; Autor onlajn predavanja IOP-3 u nastavi, u okviru Zimskih dana prosvetnih radnika.

Izlagala je na mnogim stručnim skupovima na lokalnom i državnom nivou. Autor je i organizator mnogih manifestacija i projekata za decu. Autor je objavljenih radova koji se nalaze u Bazi znanja i drugim elektronskim zbornicima.

Posebno se ističe u radu sa darovitom decom i to u oblasti matematike i dramskog stvaralaštva, pa su njeni učenici više puta osvajali prve nagrade na takmičenjima iz matematike, a njene predstave proglašavane pobedničkim. Kaže da je rad po IOP-u 3 velika odgovornost, ali i zadovoljstvo. Svoj poziv smatra najlepšim i najodgovornijim. ​