Vreme u kome živimo nas svakodnevno suočava sa teškoćama kako na ličnom tako i na profesionalnom planu. Naši adaptivni mehanizmi se troše i nastaje faza kada osećamo da nismo u stanju da funkcionišemo ni u najobičnijim aktivnostima. Sve ono što nas je ranije ispunjavalo, sada nas čini ravnodušnim. I živimo dan po dan, a svaki dan isti…

Vebinar je namenjen zaposlenima u obrazovanju, kao jednoj od ”pomagačkih” profesija koja je posebno izložena stresu. Naš cilj je pomoć pomagačima u razvijanju ličnih obrazaca za prevladavanje negativnih efekata stresa i profesionalnog sagorevanja.

Na osnovu praktičnih iskustava, u okviru svake teme pokušaćemo da istaknemo ključna pitanja i moguće odgovore/rešenja.

Teme:

   1. Koliko smo podložni stresu
     1. Da li smo tip osobe sklone stresu
     2. Kako regujemo kad smo pod stresom 
     3. Da li brinemo o sebi
     4. Stres na poslu i profesionalno sagorevanje 
   2. Kako nam posao postaje uzrok stresa
    1. Šta nam krade vreme – ”kradljivci vremena” kao uzrok stresa 
    2. Kako dolazi do profesionalnog sagorevanja  – uzroci i posledice 
    3. Kako se mogu smanjiti efekti stresa na poslu 
   3. Strategije za prevenciju stresa
    1. Moj krug briga – kako da rešavamo probleme
    2. Kako da odredimo prioritete – hitno/bitno
   4. Tehnike za prevladavanje stresa 
   5. Švedski sto 
   6. Pitanja 

Vebinar je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama,  nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije

Valentina Grbić

Valentina Grbić, diplomirani psiholog, rođena 1968. godine u Kragujevcu. Zaposlena je u osnovnoj školi ''Dragiša Mihailović'' u Kragujevcu. U obrazovanju radi 30 godina i više od 20 godina realizuje obuke u različitim oblastima.

Autor je i voditelj akreditovanih programa obuka za zaposlene u obrazovanju ''Efektivno podučavanje'' i ''Romi kroz vreme''. Realizovala je obuke za nastavnike za ostvarivanje nastave orijentisane ka ishodima učenja (ZUOV) i razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema (Britanski savet).

Autor je i voditelj obuka poslovnih veština: Timski rad, Upravljanje stresom u biznisu, Poslovna komunikacija i javni nastup, Poslovni bonton, Traženje posla i ponašanje u radnom okruženju, Menadžerske veštine, Donošenje odluka, Od ideje do realizacije.

Autor je i voditelj obuka u projektima podsticanja preduzetništva za mlade i žene u ruralnim oblastima. Akreditovani je trener Nacionalne agencije za javnu upravu za oblast ”Lični razvoj i veštine”. Autor je priručnika ’’Timski rad’’.