Ovaj vebinar će vam dati priliku da produbite svoje razumevanje kako da efikasno planirate i primenite individualni obrazovni plan (IOP) za učenike kojima je možda potrebna dodatna podrška u učionici. IOP je važno sredstvo za nastavnike, jer im omogućava da prilagode svoja uputstva i aktivnosti specifičnim potrebama pojedinačnih učenika i pomaže da se osigura da svi učenici imaju priliku da uspeju i dostignu svoj puni potencijal.

Tokom vebinara dobićete jasna i detaljna uputstva o tome kako da napravite pedagoški profil učenika, planirate mere individualizacije i razvijete personalizovani program nastave i učenja. Takođe ćete naučiti kako da efikasno nadgledate i procenjujete napredak učenika na njihovim IOP-ima. Pored nastavnog sadržaja vebinara, dobićete i korisne materijale koji će vam pomoći u radu, kao što su obrasci i šabloni za kreiranje IOP-a.

Teme će uključivati pregled ključnih informacija o IOP-ima, uputstva o tome kako da povežete sadržaj IOP-a sa smislenim redosledom aktivnosti i uputstva o tome kako da pripremite i popunite IOP obrasce, sa objašnjenjima i primerima koji će vam pomoći razumeju proces. Na kraju vebinara, imaćete priliku da postavite sva pitanja koja imate o IOP-ima i da dobijete uputstva od predavača. 

 1. Kratka agenda sa orijentacionim trajanjem tema, odnosno vremena predviđenog za pitanja
  Pravilnik o IOP-u – ključne informacije (20 min)
 2. IOP obrasci za planiranje dodatne obrazovne podrške – povezanost sadržaja, smisleni sled aktivnosti u planiranju podrške (10 min)
 3. Izrada IOP-a – uputstva za izradu, popunjavanje obrazaca, pojašnjenja, primeri (60 min)
 4. Pitanja učesnika (30 min)

Vebinar je namenjen vaspitačima, nastavnicima razredne nastave u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima škola.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

 • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
 • možete 3x da kliknete na link
 • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
 • dobićete materijale sa vebinara
Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović u obrazovanju je već 28 godina, i radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka:

 • Školsko razvojno planiranje Samovrednovanje u funciji razvoja škole
 • Motivacija i psihološki principi učenja
 • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
 • Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju. Neki od njih su:
 • Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju
 • Podrška obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica na teritoriji RS MADAD 1
 • Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS – MADAD 2
 • „Razvionica“- Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju. Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (share)

  Koautor je objavljenih knjiga:
 • Priručnik „Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo“ , Ministarstvo prosvete RS.
 • Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”, Ministarstvo prosvete RS
 • Priručnik «Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse», Fond za otvoreno društvo, 2007.