Upotrebi medijaciju da rešIš lošu komunikaciju

Svedoci smo sve lošije komunikacije među mladima. Loša komunikacija neminovno vodi u sukobe, manje ili veće. 

 • Kako rešiti sukob?
 • Jedna od najboljih metoda jeste medijacija.
 • Šta je to medijacija, na kojim principima se zasniva, koji su njeni benefiti?

Rad sa učenicima, bilo u školi, bilo u domovima učenika, podrazumeva svakodnevni rad na rešavanju različitih konflikata, kao i savetovanje učenika kako da međusobne sukobe i nesporazume reše na najbolji način u korist svih zavađenih strana. Posao vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika je da budu stalna podrška učenicima sa kojima rade. U tom smislu medijacija je veoma korisna kao način za konstruktivno rešavanje sukoba.

Osnovni cilj ovog vebinara  je upoznavanje i ovladavanje veštinama medijacije. Unapređivanje veština komunikacije i pregovaranja, rad na prevenciji  i rešavanju sukoba, kao i usvajanje novih znanja i veština koji su neophodni za obavljanje medijacije.

Agenda

 • uvod- medijacija i dobra komunikacija 
 • osnove dobre komunikacije, problemi u komunikaciji 
 • konflikti, kroz primere i razmenu iskustava iz prakse, definisaćemo načine pravilnog  reagovanja u konfliktu 
 • upoznavanje sa  procesom medijacije. pojam medijacije, veštine koje treba da poseduje medijator, koracima u ovom procesu, fazama medijacije  
 • prikaz medijacije
calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 27. decembar 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Prijavi se na vebinar:

Cena vebinara: RSD 1050,00

Upustvo za prijavu:
 1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
 2. Popunite prijavni formular
 3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
 4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Najčešće postavljana pitanja:

Vebinar je namenjen: nastavnicima osnovnih i srednjih škola, vaspitačima u

domovima učenika srednjih škola, stručnim saradnicima, kao i svima onima koji žele da unaprede svoje komunikacijske veštine.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Upoznajte predavača:

Biljana Perović

Biljana Perović, diplomirani hemičar i master ishrane i suplementacije. Profesionalni koač i NLP master. Vaspitač u Domu učenika srednjih škola Kragujevac.

Svoje bogato iskustvo u radu sa učenicima  deli na stručnim skupovima – Konferencijama o vaspitnom radu u domovima učenika RS. Više puta je bila predavač i izlagač, autor i koautor stručnih radova koji su objavljeni u Zborniku radova o vaspitnom radu u domovima učenika RS. 

Pokretač je i koordinator mnogih sekcija i komisija u Domu, a posebno ističe rad Nutricionističkog  i Debatnog kluba. U saradnji sa kolegama organizuje tematske zabavne večeri, edukativne tribine i predavanja, na kojima često gostuju stručnjaci u svojim oblastima. 

Autor/ koator i realizator je dva akreditovana programa od strane ZUOV-a: „Usvajanje veština medijacije u cilju osnaživanja učenika za sprečavanje i rešavanje sukoba, kroz vaspitni rad vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika“ i„Usvajanje veština u programiranju ciljeva za osnaživanje učenika u izboru buduće profesije kroz vaspitni rad vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika“.

Završila je osnovnu obuku za medijatora, kao i dve specijalizovane obuke iz oblasti medijacije.

Ivanka Krajišnik

Ivanka Krajišnik, po zvanju profesor srpskog jezika i književnosti, po zanimanju vaspitač u Domu učenika srednjih škola Kragujevac.

Sa učenicima srednjoškolskog uzrasta radi već više od 20 godina.

Veruje u obrazovanje i samousavršavanje i smatra da je koncept celoživotnog učenja od presudne važnosti za sve koji rade sa mladima.

Aktivno učestvuje na  Konferencijama o vaspitnom radu u Domovima učenika srednjih škola RS, gde svoj rad predstavlja kroz predavanja, prezentacije i postere. 

Završila je osnovnu obuku za medijatora, kao i dve specijalizovane obukeiz oblasti medijacije.

Autor/ koator i realizator je dva akreditovana programa od strane ZUOV-a: „Usvajanje veština medijacije u cilju osnaživanja učenika za sprečavanje i rešavanje sukoba, kroz vaspitni rad vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika“ i„Usvajanje veština u programiranju ciljeva za osnaživanje učenika u izboru buduće profesije kroz vaspitni rad vaspitača, nastavnika i stručnih saradnika“.