„Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу“

Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу

предавач др Татјана Симић | 11. мај 2022. | 18-20 h

Нажалост у ИОП смо ушли скроз неприпремљени, као учитељи и наставници, а од нас се захтева да држимо редовну наставу и да се бавимо децом са посебним потребама. Овај вебинар говори о следећим проблемима.

На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Оспособљавање учитеља, стручних сарадника, наставника основних и средњих школа за препознавање ученика са специфичним развојним поремећајима школских способности (дисграфија, дислексија, дискалкулија, хиперкинетски синдром, первазивни развојни поремећаји…).
  • Способност препознавања специфичних развојних проблема, њихова манифестација и утицај на целокупан дечији развој, понашање и учење.
  • Успостављање адекватног приступа таквим ученицима, препоруке за рад са њима, како би се омогућио максималан развој потенцијала ученика у образовно васпитном процесу.
  • Одговори на питања у вези са суштинским елементима образовне праксе, изналажења најадекватнијих начина комуникације, адаптације постојећих наставних средстава и креирање нових метода рада и наставе.
  • Стручна помоћ у оквиру постојећих институција, у складу са Правилником о пружању додатне подршке у образовању деци и ученицима са сметњама у развоју, од стране школа за образовање ученика са сметњама у развоју.
  • Доступност услуга сервисног центра, при овим школама.

*За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.

Вебинар је намењен: васпитачима, учитељима, стручним сарадницима.

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

Пријавни формулар за појединце | Пријавни формулар за установе 

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

Биографија предавача:

Др Татјана Симић по образовању дефектолог, доктор медицинских наука. Аутор бројних стручних радова на тему деца и ученици са сметњама у развоју. Више од тридесет година рада са овом категоријом деце и њиховим родитељима. 

Ради као директор школе за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу, која се бави образовањем деце са сметњама у развоју.

 Покретач је иницијативе за пружање додатне подршке ученицима и наставницима у систему редовног образовања, од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју.