Skip to content

Лутка, извор креативности

  Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе.

  Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у животним ситуацијама. На занимљив начин даје подршку у развоју личности детета и ученика, као и успостављање новог нивоа комуникације и развијање сарадње са децом и ученицима. Такође, луткарство има значајан позитиван утицај при раду са децом са проблемима у развоју и понашању.

  На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Историјски део
  • Врсте лутке
  • Луткарски сценарио
  • Луткарски параван
  • Сценографија
  • Реквизити
  • Ефекти
  • Карактер лутке
  • Израда лутке
  • Лутка као наставно средство
  • Лутка у ваннаставним активностима

  Пријавни формулар за појединце | Пријавни формулар за установе

  За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.

  Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
  од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику
  од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику
  преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

  НАПОМЕНА:

  • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
  • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
  • вебинар је намењен: наставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе – основна школа, наставницима у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставницима општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставницима стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитачима у предшколској установи, стручним сарадницима у предшколској установи

  Биографија предавача:

  Драган Коларевић, рођен у Крагујевцу 7.4.1970. године. Завршио Учитељски факултет у Јагодини. Запослен у Основној школи ,,Свети Сава“ у Крагујевцу.
  Учесник на луткарским, драмским и еколошким фестивалима, организатор Српско – Руског фестивала, организатор Фер плеј игара, одговоран за програм поводом школске славе и Дана школе. За време бављења луткарством освојене су и бројне награде за показана достигнућа и умења у луткарству, за техничка решења која су приказана у представама, за звучне ефекте, васпитну поруку као и за креaцију лутака.