Лутка, извор креативности

Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе.

Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у животним ситуацијама. На занимљив начин даје подршку у развоју личности детета и ученика, као и успостављање новог нивоа комуникације и развијање сарадње са децом и ученицима. Такође, луткарство има значајан позитиван утицај при раду са децом са проблемима у развоју и понашању.

На вебинару чућете више о следећим темама:

 • Историјски део
 • Врсте лутке
 • Луткарски сценарио
 • Луткарски параван
 • Сценографија
 • Реквизити
 • Ефекти
 • Карактер лутке
 • Израда лутке
 • Лутка као наставно средство
 • Лутка у ваннаставним активностима

Пријавни формулар за појединце | Пријавни формулар за установе

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:
од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику
од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику
преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА:

 • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
 • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
 • вебинар је намењен: наставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе – основна школа, наставницима у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставницима општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставницима стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитачима у предшколској установи, стручним сарадницима у предшколској установи

Биографија предавача:

Драган Коларевић, рођен у Крагујевцу 7.4.1970. године. Завршио Учитељски факултет у Јагодини. Запослен у Основној школи ,,Свети Сава“ у Крагујевцу.
Учесник на луткарским, драмским и еколошким фестивалима, организатор Српско – Руског фестивала, организатор Фер плеј игара, одговоран за програм поводом школске славе и Дана школе. За време бављења луткарством освојене су и бројне награде за показана достигнућа и умења у луткарству, за техничка решења која су приказана у представама, за звучне ефекте, васпитну поруку као и за креaцију лутака.