Skip to content

Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

  Од теоретског дела – како класификујемо интелектуалну ометеност и препорука за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу, до бројних примера из праксе и видео материјала су само неке теме које ће бити обрађене у оквиру овог вебинара.

  На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Кроз основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју, полазници вебинара се упознају кроз теоријски део (класификација интелектуалне ометености) а потом и видео материјал. Биће презентовани конкретни примери ученика који раде, говоре, како се понашају
  • Опште препоруке за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу 
  • Препоруке и за родитеље 
  • Препоруке за наставнике 
  • Практикум 
  • Како прилагодити наставни садржаји ученику са сметњама у интелектуалном развоју

  Цена вебинара по учеснику: РСД 950,00

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  • 5 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
  • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
  • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

  НАПОМЕНА: 

  • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
  • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
  • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
  • вебинар је намењен: учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима .
  Marijana Jovanović Čabrić

  Мр Маријана Јовановић Чабрић дипломирала на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 2002. године. Звање магистра дефектолошких наука стекла на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду 2011. године. Од 2001. године запослена у ШОСО „Вукашин Марковић” у Крагујевцу.

  Радила на свим нивоима образовања ученика са сметњама у развоју (предшколско, основно образовање, средње образовање).

  Од 2005. године до 2009. године члан Тима за категоризацију деце за подручје града Крагујевца и шумадијског округа. Од 2014. године судски вештак за област дефектологије. Од 2017. године саветник спољни сарадник МПНТР. Координатор Еразмус+ пројекта Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју 2018/2019. године. 

  Аутор и коаутор бројних стручних и научних радова у области образовања ученика са сметњама у развоју објављених у домаћим и међународним часописима, презентованим на домаћим и међународним конференцијама.