Лутка, извор креативности

Усвојите луткарска знања, умећа и вештине чијом применом можете унапредити активно учење, креативни рад и повећање квалитета, занимљивости и ефикасности наставе.

Луткарски рад представља средиште за психолошко проучавање реакција у животним ситуацијама. На занимљив начин даје подршку у развоју личности детета и ученика, као и успостављање новог нивоа комуникације и развијање сарадње са децом и ученицима. Такође, луткарство има значајан позитиван утицај при раду са децом са проблемима у развоју и понашању.

На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Историјски део
  • Врсте лутке
  • Луткарски сценарио
  • Луткарски параван
  • Сценографија
  • Реквизити
  • Ефекти
  • Карактер лутке
  • Израда лутке
  • Лутка као наставно средство
  • Лутка у ваннаставним активностима

Цена вебинара по учеснику: РСД 950,00

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

 • 6 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
 • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
 • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

НАПОМЕНА: 

 • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
 • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
 • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
 • вебинар је намењен: наставницима разредне наставе, наставницима предметне наставе – основна школа, наставницима у школи за образовање ученика са сметњама у развоју, наставницима општеобразовних предмета – у средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), наставницима стручног предмета у основној/средњој уметничкој школи (музичке, балетске, ликовне), васпитачима у предшколској установи, стручним сарадницима у предшколској установи.

Драган Коларевић, рођен у Крагујевцу 7.4.1970. године. Завршио Учитељски факултет у Јагодини. Запослен у Основној школи ,,Свети Сава“ у Крагујевцу.

 

Учесник на луткарским, драмским и еколошким фестивалима, организатор Српско – Руског фестивала, организатор Фер плеј игара, одговоран за програм поводом школске славе и Дана школе.

 

За време бављења луткарством освојене су и бројне награде за показана достигнућа и умења у луткарству, за техничка решења која су приказана у представама, за звучне ефекте, васпитну поруку као и за креaцију лутака.