Добро планирана додатна образовна подршка ученику путем ИОП-а пут је и основ за успешан развој ученика и рад наставника

Овај вебинар пружа могућност да унапредите своје знање и вештине у добром планирању додатне образовне подршке ученицима путем индивидуалног образовног плана – ИОП-а. Наставнику је ИОП од велике помоћи при реализацији свакодневних активности у учионици, а ученицима помоћ и подршка у развоју. Такође, олакшава праћење и вредновање постигнућа ученика.

На овом вебинару добићете конкретна, јасна, прецизна упутства и примере како да сачините педагошки профил ученика, план мера индивидуализације, персонализовани програм наставе и учења, како да пратите и вреднујете иоп и остале важне информације везане за ИОП.

Као прилог уз вебинар добићете помоћне радне материјале корисне за рад.

Кратка агенда са оријентационим трајањем тема, односно времена предвиђеног за питања

 1. Правилник о ИОП-у – кључне информације (20 мин)
 2. ИОП обрасци за планирање додатне образовне подршке –  повезаност садржаја, смислени след активности у планирању подршке (10 мин)
 3. Израда ИОП-а – упутства за израду, попуњавање образаца, појашњења, примери (60 мин)
 4. Питања учесника (30 мин)

Цена вебинара по учеснику: РСД 950,00

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

 • 6 до 10 пријављених – 5% попуста на укупан износ
 • од 11 до 20 пријављених – 10% попуста на укупан износ
 • преко 20 учесника из установе – 15% попуста на укупан износ

НАПОМЕНА: 

 • учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст.
 • вебинар се одржава преко Zoom платформе.
 • за присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата.
 • вебинар је намењен: васпитачима, наставницима разредне наставе у основним школама, наставницима предметне наставе у основним и средњим школама, стручним сарадницима, директорима школа.
Dušanka Ćirović

Душанка Ћировић, рођена 1956 год. У образовању провела 28 година радећи у ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић“ и Школској управи у Крагујевцу.

Коаутор је и/или реализатор акредитованих програма обука:

 • Школско развојно планирање
 • Самовредновање у фунцији развоја школе
 • Мотивација и психолошки принципи учења
 • Инклузивно образовање и индивидуални образовни план

Учествовала је као реализатор и/или ментор у бројним пројектима у образовању. Неки од њих су:

 • Унапређивање образовања у Србији кроз развој Мреже подршке инклузивном образовању
 • Подршка образовању деце и ученика миграната/избеглица на територији РС МАДАД 1
 • Наставак подршке за повећање и унапређење капацитета за управљање мигрантском кризом у РС – МАДАД 2
 • „Развионица“- Подршка развоју људског капитала и истраживању.
 • Унапређивање квалитета образовног система Републике Србије кроз унапређивање ефективности система спољашњег вредновања рада школа и развој хоризонталног учења између школа (share)

Коаутор је објављених књига:

 • Приручник „Школско развојно планирање – пут ка школи какву желимо“ , Министарство просвете РС.
 • Приручник “Збирка примера инклузивне праксе”, Министарство просвете РС
 • Приручник «Водич за унапређивање инклузивне образовне праксе», Фонд за отворено друштво, 2007.