Rad sa decom koja imaju razvojne i zdravstvene teškoće

U radu sa decom, neretko se susrećemo sa decom sa problemima u razvoju.

Kroz ovaj vebinar naučićete i unaprediti znanje o vrstama specifičnih poremećaja i zdravstvenih problema kod dece.

Naučićete da prepoznate kako se ti poremećaji manifestuju i utiču na celokupan dečiji razvoj i učenje, i kako mogu uticati na socijalno okruženje deteta i na odnos prema vršnjacima. Predstaviće vam se načini na koji mogu da se vrše korekcije takve dece uz formiranje adekvatnog pristupa, kao i preporuke za rad i izradu didaktičkog materijala za rad.

I na kraju dobićete više informacija o školama za obrazovanje učenika sa smetnjama u ravoju, kao i servisi dodatne podrške, kako za zaposlene tako i za decu sa smetnjama u razvoju.

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 18. januar 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: vaspitačima u predškolskim ustanovama.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

Dr Tatjana Simić, po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka.
Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju.

Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima. Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.

Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.