Strategija uspešnog prepoznavanja i prevazilaženja teškoća u učenju

Pridružite nam se na vebinaru o inkluzivnom obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju.

Ovaj vebinar će vam pružiti veštine za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima i školskim sposobnostima, kao što su disgrafija, disleksija, diskalkulija i hiperkinetički sindrom.

Naučićete kako da uspostavite adekvatan pristup ovim učenicima i dobijete preporuke za rad sa njima kako biste maksimalno iskoristili njihov potencijal u obrazovnom procesu.

Takođe ćemo pokriti bitne elemente obrazovne prakse, uključujući komunikaciju, prilagođavanje nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada.

Na kraju, razgovaraćemo o stručnoj pomoći koja je dostupna u postojećim ustanovama, kao io uslugama koje nude uslužni centri u školama za učenike sa smetnjama u razvoju.
Na vebinaru čućete više o sledećim temama:
  • Osposobljavanje učitelja, stručnih saradnika, nastavnika osnovnih i srednjih škola za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima školskih sposobnosti (disgrafija, disleksija, diskalkulija, hiperkinetski sindrom, pervazivni razvojni poremećaji…).
  • Sposobnost prepoznavanja specifičnih razvojnih problema, njihova manifestacija i uticaj na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje.
  • Uspostavljanje adekvatnog pristupa takvim učenicima, preporuke za rad sa njima, kako bi se omogućio maksimalan razvoj potencijala učenika u obrazovno vaspitnom procesu.
  • Odgovori na pitanja u vezi sa suštinskim elementima obrazovne prakse, iznalaženja najadekvatnijih načina komunikacije, adaptacije postojećih nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada i nastave.
  • Stručna pomoć u okviru postojećih institucija, u skladu sa Pravilnikom o pružanju dodatne podrške u obrazovanju deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
  • Dostupnost usluga servisnog centra, pri ovim školama.

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 09. mart 2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka.

Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima.

Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. 

Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.