Nastavnik kao refleksivni praktičar – metode i tehnike samovrednovanja rada nastavnika

Da li ste spremni da svoje podučavanje podignete na viši nivo? Predstojeći vebinar je osmišljen da osnaži edukatore poput vas da postanu efikasniji i upečatljiviji u učionici. Kroz detaljne diskusije o refleksivnosti i refleksivnoj praksi, steći ćete dublje razumevanje ključnih principa i praksi koje pokreću efektivnu nastavu i profesionalni razvoj.

Učešćem na ovom vebinaru, vi ćete:

   • Poboljšati svoje nastavne veštine tako što ćete naučiti o definiciji i važnosti refleksivne prakse u kontekstu nastave
   • Razviti kvalitete refleksivnog praktičara, koji su neophodni za negovanje pozitivnog okruženja za učenje
   • Naučiti strategije za promovisanje refleksivnosti u učionici, što će vam pomoći da postanete efikasniji edukator
   • Biće vam predstavljeni primeri tehnika i metoda iz prakse
Ovaj vebinar je idealan za nastavnike osnovnih i srednjih škola, stručne saradnike i direktore škola koji su posvećeni unapređenju svoje nastavne prakse i pozitivnom uticaju na živote svojih učenika. Ne propustite ovu dragocenu priliku da svoju nastavu podignete na viši nivo – registrujte se odmah!

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 23.02.2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: nastavnicima razredne i predmetne nastave  u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u srednjim školama, stručni saradnici, direktori škola.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović, rođena 1956 god. U obrazovanju provela 28 godina radeći u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka:
• Školsko razvojno planiranje
• Samovrednovanje u funciji razvoja škole
• Motivacija i psihološki principi učenja
• Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
• Učestvovala je kao realizator i/ili mentir u brojnim projektima u obrazovanju. Neki od njih su:
• Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju.
• Podrška obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica na teritoriji RS MADAD 1.
• Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS – MADAD2.
• „Razvionica “- Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju.
• Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (share).
• Unapređenje kvaliteta obrazovanja uvođenjem završnih ispita na kraju srednjeg obrazovanja (projekat Državna matura).
• Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška „Učimo svi zajedno“.
Koautor je objavljenih knjiga:
• Priručnik „Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo“ , Ministarstvo prosveRS.
• Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”, Ministarstvo prosvete RS
• Priručnik «Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse», Fond za otvoreno društvo, 2007.