Hiperkinetski sindrom – specifični poremećaj pažnje i koncentracije

Hiperkinetski sindrom ili ADHD sindrom, je poremećaj koga karakteriše neadekvatna pažnja, impulsivnost, preterana pokretljivost.

Zastupljeniji je kod dečaka nego kod devojčica. Zbog problema sa potrebm za kretanjem i pažnjom ova deca teško uče i zato imaju probleme u usvajanju akademskih znanja i veština.

Opšti cilj: Osposobljavanje vaspitača, učitelja, nastavnika i stručnih saradnika za prepoznavanje poremećaja u pažnji, ponašanju i učenju.

Uspostavljanje adekvatnog pristupa, čime će se omogućiti maksimalni razvoj potencijala deteta u procesu njegovog vaspitanja i obrazovanja.

Specifični ciljevi: Podizanje svesti o značaju razvoja adekvatnih odnosa: dete sa poremećajem u ponašanju – vaspitač/ učitelj – vršnjaci.

Sposobnost prepoznavanja svih simptoma poremećaja, njihovo manifestovanje i uticaj na celokupni dečiji razvoj, ponašanje i učenje. Formiranje adekvatnog pristupa u sklasu sa potencijalima deteta.

Sticanje saznanja o mogućnostima njihove korekcije. Doprinos razvoju adekvatne socijo- emocionalne komunikacije dece na relaciji dete – dete, dete – vaspitač/ učitelj u cilju smanjenja neadekvatnog i agresivnog ponašanja.

Tema: Inkluzivno obrazovanje – uloga roditelja i porodice Uloga roditelja i porodice je veoma važno načelo kvalitetnog obrazovanja. Porodica može da utiče na unapređivanje pravnog okvira politike inkluzivnog obrazovanja. Saradnja sa roditeljima je veoma složen i osetljiv proces u kome treba da dobiju podršku za maksimalno uključivanje u napredak svoje dece. Hiperkinetski sindrom Definicija , simptomatologija i lečenje. Kako uklopiti dete u obrazovni sistem. Teškoće u učenju, pravila u učenju, saveti za nastavnike.Učenik sa ADHD u srednjoj školi.

Asisistivna tehnologija i škole za decu sa smetnjama u razvoju kao servisni centri podrške

Šta je asisistivna tehnologija, čemu služi i kako je nabaviti .Pravilnik o pružanju dodatne podrške u sistemu obrazovanja; način traženja podrške i vrste podrške, način pružanja podrške i evidencija iste. “

Cena vebinara: RSD 1050,00

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 05.april.2023.

Vebinar se održava od 18-20h.

Vebinar je namenjen: vaspitačima, učiteljima, nastavnicima i stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka. Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima.

Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.

Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.