Prevencija i zaštita od nasilja u obrazovnim ustanovama

Pridružite nam se na našim vebinarima koji će se održati 29. i 30. avgusta 2023. godine na temu Prevencija i zaštita od nasilja u obrazovnim ustanovama

Na vebinaru će vam biti predstavljene najbolje prakse i praktični primeri za planiranje i implementaciju programa za prevenciju nasilja, diskriminacije i drugih rizičnih ponašanja učenika. Pored toga, ćemo vas naučiti kako da prikupljate informacije, evidentirate slučajeve nasilja, odredite nivo nasilja, izradite planove zaštite i upravljate timom za zaštitu. 

Svi polaznici će dobiti dodatne materijale za rad u ovoj oblasti. Prijavite se i zajedno sa nama pronađite najbolja rešenja za efikasniju i efektivniju prevenciju i zaštitu od nasilja u obrazovnim ustanovama. Vidimo se na vebinaru!

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

PREVENCIJA NASILJA, DISKRIMINACIJE I DRUGIH OBLIKA RIZIČNOG PONAŠANJA
– OD PROGRAMA DO IZVEŠTAJA -

Vebinar se održava od 29. avgust 2023. godine od 18-20h.

Na vebinaru ćemo se pozabaviti uobičajenim dilemama i dati praktične primere kako kreirati programe u ovoj oblasti, pratiti njihovu implementaciju i pripremati izveštaje. Svi polaznici će takođe dobiti dodatne materijale koji će im pomoći u radu u ovoj oblasti.

Tokom vebinara ćemo obraditi sledeće teme:

 • Važeći propisi u oblasti zaštite od DNZZ
 • Obaveze ustanove
 • Dosadašnja iskustva – najčešće dileme
 • Tim za zaštitu od DNZZ:  kako se formira, šta i kako radi
 • Kako se pravi Plan rada tima – primer iz prakse
 • Kako izraditi programe zaštite od nasilja, prevencije diskriminacije i drugih oblika rizičnog ponašanja – primer iz prakse
 • Analiza stanja – primer iz prakse
 • Praćenje i vrednovanje realizovanih aktivnosti – primer iz prakse
 • Izrada izveštaja – struktura izveštaja,  primer iz prakse
 • Šta može da nam pomogne – dostupni resursi: materijali, priručnici
 • Pitanja 

Ne propustite ovu priliku da naučite kako da efikasno planirate prevenciju nasilja, diskriminacije i drugih rizičnih ponašanja učenika u vašoj instituciji. Prijavite se za vebinar sada i steknite dragoceno znanje i veštine u ovoj važnoj oblasti.

calender, icon, pictogram-2389150.jpg

ZAŠTITA OD NASILJA (U OBRAZOVNIM USTANOVAMA)
– KORACI U POSTUPANJU / PROCEDURE POSTUPANJA -

Vebinar se održava od 30. avgust 2023. godine od 18-20h.

Ovaj vebinar odgovara na pitanje šta radimo kada se dogodi nasilje u obrazovnoj ustanovi.

Pokušaćemo da razjasnimo  najčešće dileme iz prakse i kroz praktične primere prikažemo kako se  prikupljaju informacije, kako se evidentiraju slučajevi nasilja, kako se određuje nivo nasilja, kako se  izrađuju  planovi zaštite, šta radi Tim za zaštitu, koje su uloge i odgovornosti ostalih aktera. Svi učesnici će dobiti i dodatne materijale za rad u ovoj  oblasti.

Tema:
 • Šta radimo  kada  se nasilje dogodi – koraci u postupanju
 • Uloge i odgovornosti – odeljenjski starešina, Tim za zaštitu, direktor, stručni saradnik
 • Prikupljanje informacija 
 • Procena nivoa nasilja
 • Izrada plana zaštite – struktura 
 • Praćenje efekata preduzetih mera  i izveštavanje
 • Uključivanje spoljašnje zaštitne mreže
 • Vaspitno – disciplinski postupak
 • Odgovori  na najčešće dileme
 • Cena pojedinačnog vebinara: RSD 1200
 • Cena oba vebinara: RSD 2100
Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:
 • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
 • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
 • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Vebinar je namenjen: vaspitačima u predškolskim ustanovama,nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave u osnovnim i srednjim školama, stručnim saradnicima, direktorima.

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

U ovom slučaju 2 sertifikata po 4 sata!

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Utisci sa prošlih vebinara:

"Ozbiljan vebinar, sa puno konkrektnih saveta, informacija, sleda koraka"

"Konkretni primeri za oblasti promene ponašanja"

"Veoma korisno. Došla sam do najnovijih informacija koje nisam dobila u ustanovi."

"Jako informativan, edukativan pogotovo za nas pocetnike u ovoj oblasti ;)"

Valentina Grbić; Vodič kroz stres, Prevencija nasilja i diskriminacije

Valentina Grbić

Valentina Grbić, diplomirani psiholog, rođena 1968. godine u Kragujevcu. Zaposlena je u osnovnoj školi ''Dragiša Mihailović'' u Kragujevcu. U obrazovanju radi 30 godina i više od 20 godina realizuje obuke u različitim oblastima.

Autor je i voditelj akreditovanih programa obuka za zaposlene u obrazovanju ”Efektivno podučavanje” i ”Romi kroz vreme”. Realizovala je obuke za nastavnike za ostvarivanje nastave orijentisane ka ishodima učenja (ZUOV) i razvijanje kritičkog mišljenja i rešavanja problema (Britanski savet).

Autor je i voditelj obuka poslovnih veština: Timski rad, Upravljanje stresom u biznisu, Poslovna komunikacija i javni nastup, Poslovni bonton, Traženje posla i ponašanje u radnom okruženju, Menadžerske veštine, Donošenje odluka, Od ideje do realizacije. Autor je i voditelj obuka u projektima podsticanja preduzetništva za mlade i žene u ruralnim oblastima.

Tri godine iskustva na poslovima savetnika spoljnog saradnika za zaštitu od nasilja. Akreditovani je trener Nacionalne agencije za javnu upravu za oblast ”Lični razvoj i veštine”. Autor je priručnika ’’Timski rad’’.