Individualni obrazovni planovi i inkluzivno obrazovanje: ključne strategije za edukatore

Predstavljamo vam dva izuzetno važna vebinara koji će vam pružiti ključne veštine i znanje o inkluzivnom obrazovanju i izradi Individualnih Obrazovnih Planova (IOP). Ovi vebinari su od suštinskog značaja za sve edukatore i stručnjake koji žele pružiti kvalitetnu obrazovnu podršku svim učenicima, uključujući i one sa posebnim obrazovnim potrebama.

📌 Vebinar 1: “Strategija uspešnog prepoznavanja i prevazilaženja teškoća u učenju”

Datum: 05. oktobar 2023

Pridružite nam se na vebinaru o inkluzivnom obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju.
Ovaj vebinar će vam pružiti veštine za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima i školskim sposobnostima, kao što su disgrafija, disleksija, diskalkulija i hiperkinetički sindrom.
Naučićete kako da uspostavite adekvatan pristup ovim učenicima i dobijete preporuke za rad sa njima kako biste maksimalno iskoristili njihov potencijal u obrazovnom procesu.
Takođe ćemo pokriti bitne elemente obrazovne prakse, uključujući komunikaciju, prilagođavanje nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada.
Na kraju, razgovaraćemo o stručnoj pomoći koja je dostupna u postojećim ustanovama, kao io uslugama koje nude uslužni centri u školama za učenike sa smetnjama u razvoju.

📌 Vebinar 2: “Dobro planirana dodatna obrazovna podrška učeniku putem IOP-a, put je i osnov za uspešan razvoj učenika i rad nastavnika”

Datum: 06. oktobar 2023

Ovaj vebinar će vam dati priliku da produbite svoje razumevanje kako da efikasno planirate i primenite individualni obrazovni plan (IOP) za učenike kojima je možda potrebna dodatna podrška u učionici. IOP je važno sredstvo za nastavnike, jer im omogućava da prilagode svoja uputstva i aktivnosti specifičnim potrebama pojedinačnih učenika i pomaže da se osigura da svi učenici imaju priliku da uspeju i dostignu svoj puni potencijal.

Tokom vebinara dobićete jasna i detaljna uputstva o tome kako da napravite pedagoški profil učenika, planirate mere individualizacije i razvijete personalizovani program nastave i učenja. Takođe ćete naučiti kako da efikasno nadgledate i procenjujete napredak učenika na njihovim IOP-ima. Pored nastavnog sadržaja vebinara, dobićete i korisne materijale koji će vam pomoći u radu, kao što su obrasci i šabloni za kreiranje IOP-a.

Vebinar će sadržati kratak dnevni red u kojem se navode teme koje treba pokriti i vreme predviđeno za pitanja, tako da možete biti sigurni da ćete dobiti podršku koja vam je potrebna da biste uspeli u svom radu. Teme će uključivati pregled ključnih informacija o IOP-ima, uputstva o tome kako da povežete sadržaj IOP-a sa smislenim redosledom aktivnosti i uputstva o tome kako da pripremite i popunite IOP obrasce, sa objašnjenjima i primerima koji će vam pomoći razumeju proces. Na kraju vebinara, imaćete priliku da postavite sva pitanja koja imate o IOP-ima i da dobijete uputstva od prezentatora. Sve u svemu, ovaj vebinar je dragocena prilika da unapredite svoje znanje i veštine u dobrom planiranju za dodatnu obrazovnu podršku učenicima kroz korišćenje IOP-a.

Specijalna ponuda!

Za one koji se odluče za oba vebinara, pripremili smo specijalnu ponudu: Paket oba vebinara za samo 2100 RSD! Ako se odlučite za pojedinačnu prijavu, cena jednog vebinara je 1200 RSD.

Ne propustite ovu priliku da se informišete, pripremite i postavite svoja pitanja stručnjacima iz oblasti. Čekamo vas! 

Cena vebinara:

Cena za oba vebinara je RSD 2100, dok je cena pojedinacnog vebinara RSD 1200.

Vebinar je namenjen: učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima. 

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata (po vebinaru).

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Za prijavu većeg broja učesnika iz jedne ustanove, cene su sledeće:

  • 6 do 10 prijavljenih – 5% popusta na ukupan iznos
  • od 11 do 20 prijavljenih – 10% popusta na ukupan iznos
  • preko 20 učesnika iz ustanove – 15% popusta na ukupan iznos
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Upoznajte predavače

dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka. Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima.

Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju.

Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.

Dušanka Ćirović

Dušanka Ćirović, u obrazovanju je preko 28 godina, radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka, uključujući Školsko razvojno planiranje, Samovrednovanje, Motivacija i psihološki principi učenja, i Inkluzivno obrazovanje.

Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju, uključujući podršku obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica, unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema, i unapređenje ravnopravnog pristupa i završavanja preduniverzitetskog obrazovanja.

Koautor je objavljenih knjiga, uključujući Priručnik “Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo” i Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.