Prava i obaveze zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji

Predstavljamo vam vebinar pod nazivom “Prava i obaveze zaposlenih u osnovnim i srednjim školama u Republici Srbiji”. Na ovom vebinaru, govoriće se o pravnim okvirima kojima se regulišu prava i obaveze zaposlenih u obrazovanju, zakonskim i podzakonskim aktima koji definišu ovaj okvir, kao i o međusobnom odnosu pojedinih zakona i akata.

Posebna pažnja će se posvetiti i problemu tehnoloških viškova Pravilniku  o ocenjivanju I dileme koje su nastale najnovijim izmenama.

Pored toga, biće reči o zaradama i naknadama zaposlenih, pravu na korišćenje slobodnih plaćenih dana, raspustu i godišnjem odmoru, pravu na neplaćeno odsustvo, lakšim i težim povredama radnih obaveza i posledicama, disciplinskim postupcima, pravima radnika kada postanu tehnološki višak, premeštanju na drugo radno mesto i promeni strukture posla, normama časova (nedeljna, mesečna i godišnja), kao i o ostalim temama koje se tiču prava iz radnog odnosa.

Nakon izlaganja, učesnici će imati priliku da postave pitanja i dobiju direktne odgovore koji se tiču prava i obaveza iz radnog odnosa u obrazovanju. Ovo je idealna prilika za sve zaposlene u osnovnim i srednjim školama da prošire svoje znanje i saznaju više o pravima i obavezama koje proističu iz njihovog radnog odnosa. Prijavite se odmah i pridružite nam se na ovom zanimljivom i edukativnom vebinaru!

Agenda

 • U uvodnom delu vebinara izlaganje o pravnom okviru kojim se regulišu prava i obaveze zaposlenih.
 • zakonska i podzakonska akta koja definišu okvir prava i obaveza.
 • međusobni odnos pojedinih Zakona i akata kojima se utvrđuje okvir (Zakon o radu, ZOSOV, Zakoni kojima se reguliše rad u osnovnom i srednjem obrazovanju, podzakonska akta i PKU) .
 • Zarade i naknade zaposlenih,
 • Pravo na korišćenje slobodnih plaćenih dana
 • Raspust i godišnji odmor
 • Pravo na neplaćeno odsustvo
 • Lakše i teže povrede radnih obaveza i posledice
 • Disciplinski postupci
 • Prava radnika kada postane tehnološki višak
 • Premeštanje na drugo radno mesto i promena strukture posla
 • Norma časova (nedeljna, mesečna i godišnja
 • Ostale teme koje se tiču prava iz radnog odnosa
 • Na kraju izlaganja učesnici će moći da postavljaju pitanja i dobiju direktne odgovore  koja se tiču prava, obaveza iz radnog odnosa.
calender, icon, pictogram-2389150.jpg

Datum: 21. avgust 2024.

Vebinar se održava od 18-20h.

Prijavi se na vebinar:

Cena vebinara: RSD 1050,00

Upustvo za prijavu:
 1. Kliknite na tip prijave (pojedinačna ili prijava preko ustanove)
 2. Popunite prijavni formular
 3. Nakon par minuta stići će vam mejl sa podacima za uplatu
 4. Nakon što uplatite prijavu, pošaljite sliku uplatnice (ili screenshot ako plaćate online) na oc.kontiki@gmail.com
icon, play, video-1968245.jpg

Vebinar na klik!

U slučaju da niste u mogućnosti da pogledate vebinar ili želite da pogledate vebinar još jednom, kada kupite vebinar biće vam dostupan snimak (72h od momenta aktiviranja linka).

Najčešće postavljana pitanja:

Vebinar je namenjen: učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima. 

Za prisustvo na vebinaru dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata.

Vebinar se održava preko Zoom platforme.  U slučaju da niste u mogućnosti da pratite vebinar uživo ili želite da pogledate još jednom, nakon vebinara dobićete snimak vebinara koji je aktivan 72h od kada prvi put kliknete na vebinar (i možete 3x da kliknete na link).

Učesnici se i samostalno mogu organizovati u veće grupe i time ostvariti popust. 

Upoznajte predavača:

Milan Jevtić

Milan Jevtić, završio je Pedagošku akademiju 1988. godine, a diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu na smeru profesor istorije.

Pre nego što se skrasio u Srednjoj stručnoj školi u Kragujevcu, gde i danas radi, Milan je radio kao zamena u više škola na različitim mestima.

Milan je takođe dugogodišnji aktivni sindikalista i bio je predsednik gradskog odbora sindikata u Kragujevcu. Takođe, od 2011. do 2019. godine bio je u Republičkom rukovodstvu reprezentativnog sindikata USPRS, a od 2012. do 2015. godine bio je potpredsednik.

Milan je bio deo pregovaračkih timova za usvajanje mnogih akata i jedan od potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za osnovne, srednje škole i domove učenika koji je usvojen 2015. godine.

Njegovo iskustvo u javnim raspravama i pregovaračkim timovima čini ga vrednim članom sindikata koji nastavlja da se bavi sindikalnim aktivizmom.