STEM i STEAM: Evolucija obrazovanja za budućnost

STEM i STEAM: ovi akronimi nisu samo slova. Oni predstavljaju evoluciju obrazovanja i način na koji se pripremamo za budućnost.

STEM – Temelj savremenog obrazovanja STEM (Nauka, Tehnologija, Inženjering, Matematika) koncept je rođen u drugoj polovini 20. veka. STEM obrazovanje naglašava naučne metode, tehnološku pismenost, inženjersko razmišljanje i matematičku analizu.

STEAM – Spajanje kreativnosti i tehnologije Nauka i tehnologija mogu biti moćni, ali im nedostaje kreativnost i estetika. Upravo zbog toga je nastao STEAM (Nauka, Tehnologija, Inženjering, Umetnost, Matematika). STEAM donosi umetnost u STEM, stvarajući most između kreativnosti i tehnologije.

STEAM se počeo razvijati u ranim 2000-im godinama kao odgovor na potrebu za interdisciplinarnim pristupom obrazovanju. Danas se promoviše kao način za razvoj širokog spektra veština, uključujući kritičko razmišljanje, rešavanje problema i inovaciju. STEAM podstiče učenike da postavljaju pitanja, eksperimentišu i razmišljaju van okvira.

Primene STEAM-a u vrtiću

STEAM za decu je način učenja gde se postavljaju pitanja i istražuje. To znači da deca rade stvari, kao što su praktične aktivnosti, kako bi bolje naučila i razumela. Ovo im pomaže da razmišljaju, rešavaju probleme, razgovaraju i razmisle o onome što su naučila.

U ranom detinjstvu podstičemo učenje putem STEAM-a kako bismo integrisali ove predmetne oblasti u značajnom kontekstu. STEAM integracija pomaže nastavnicima da se usmere na sadržaj (šta treba da se nauči) i procese (kako da se uči). Na primer, deca mogu svakodnevno beležiti vremenske uslove na grafikonu i kreirati nedeljne rezime (tri sunčana dana, dva oblačna dana) kako bi podržala njihovo učenje naučnih i matematičkih sadržaja, ali i procesa prikupljanja i analize podataka.

Kroz ove integrisane aktivnosti, videćete da STEAM oblasti pružaju dopunske perspektive na svet. Takođe podstiču slične procese učenja, kao što su postavljanje pitanja, povezivanje sa prethodnim znanjem, prikupljanje i analiza podataka (uključujući posmatranje) i komuniciranje saznanja i ideja.

Evo nekoliko primera kako se STEAM može primeniti u vrtićima:

  • Eksperimenti sa bojama: Kroz umetničke aktivnosti, deca mogu istraživati različite boje i njihove kombinacije. Ovo podstiče kreativno razmišljanje i razumevanje osnovnih naučnih principa o bojama.
  • Građenje konstrukcija: Koristeći građevinske igračke kao što su kocke ili LEGO, deca mogu razvijati inženjerske veštine dok grade svoje male konstrukcije.
  • Učenje o prirodi kroz umetnost: Umetnički projekti inspirisani prirodom, kao što su slikanje pejzaža ili izrada prirodnih suvenira, pomažu deci da razvijaju osećaj za okolinu i nauče o prirodnom svetu.
  • Upotreba tehnologije za kreativnost: Uvođenje jednostavnih digitalnih alata za crtanje ili animaciju može pomoći deci da razvijaju tehničke veštine dok istovremeno izražavaju svoju kreativnost.

STEAM u vrtiću nije samo o učenju – to je o istraživanju, igri i stvaranju, što podržava celokupan razvoj deteta.

Poznati naučnici i umovi STEAM-a

Pored ovih koncepta, neki od najpoznatijih naučnika i inovatora su takođe doprineli razvoju STEAM-a:

Leonardo da Vinci:

Ovaj italijanski renesansni genije bio je slikar, inženjer, pronalazač i naučnik, često se baveći interdisciplinarnim projektima. Da Vinci je poznat po svojim čuvenim slikama kao što su "Mona Liza" i "Poslednja večera", ali je takođe projektovao inovativne mašine, od helikoptera do automobila na vodeni pogon. Njegova sposobnost da poveže umetnost i nauku čini ga izvanrednim primerom interdisciplinarnog razmišljanja.

Ada Lovelace

Smatra se prvom računarskom programerkom. Njeno pionirsko delo na polju računarstva spaja matematiku i tehnologiju. Lovelace je radila sa Charlesom Babbageom na njegovoj Analitičkoj mašini, ranoj verziji računara. Njene analize i opisi programa za ovu mašinu postavili su temelje za moderno programiranje.

Marie Curie

Dvostruka dobitnica Nobelove nagrade (za fiziku i hemiju) koja je utemeljila polja radijacije i radioaktivnosti. Njeno istraživanje i eksperimenti pionirski su doprineli razumevanju radioaktivnosti, a njen rad je imao dubok uticaj na medicinu i nauku.

Dr. Mae Jemison

Dr. Jemison je astronautkinja, lekarka, umetnica i osnivačica projekta "100 Year Starship", koji promoviše interdisciplinarni pristup putovanju do drugih zvezda. Ona je postala prva Afroamerikanka koja je letela u svemir kada je 1992. godine postala član posade letelice Space Shuttle Endeavour.

Dr. Ayah Bdeir

Dr. Bdeir je osnivačica kompanije LittleBits, koja proizvodi elektronske module za decu kako bi ih naučila osnovama elektronike i programiranja kroz kreativne projekte. Njen rad doprinosi popularizaciji tehnologije među mladima i podstiče ih da budu kreativni koristeći elektroniku.

Sve slike su preuzete sa  sajta Wikipedia

Ovi pojedinci su izvanredni primeri kako STEM i umetnost mogu zajedno doprineti razumevanju sveta i stvaranju inovacija. Njihov rad inspiriše buduće generacije da razmišljaju interdisciplinarno i doprinose razvoju nauke i tehnologije.