Skip to content
Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу

08.02.22 @ 19:00 - 21:00

Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима Теме:

  • Оспособљавање учитеља, стручних сарадника, наставника основних и средњих школа за препознавање ученика са специфичним развојним поремећајима школских способности ( дисграфија, дислексија, дискалкулија, хиперкинетски синдром, первазивни развојни поремећаји…).
  • Способност препознавања специфичних развојних проблема, њихова манифестација и утицај на целокупан дечији развој, понашање и учење. 
  • Успостављање адекватног приступа таквим ученицима, препоруке за рад са њима, како би се омогућио  максималан развој потенцијала ученика у образовно васпитном процесу.
  • Одговори на питања у вези са суштинским елементима образовне праксе, изналажења најадекватнијих начина комуникације, адаптације постојећих наставних средстава и креирање нових метода рада и наставе.
  • Стручна помоћ у оквиру постојећих институција, у складу са Правилником о  пружањ у додатне подршке у образовању деци и ученицима са сметњама у развоју, од стране школа за образовање ученика са сметњама у развоју. 
  • Доступност услуга сервисног центра , при овим школама. 

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

Details

Date:
08.02.22
Time:
19:00 - 21:00