Skip to content

Методе и начини учења на часу – како до квалитетног часа

  Методе и начини учења на часу – како до квалитетног часа

  Предавач  Драгана Оцокољић

  Датум: 24.03.2021.    Време: 18-20h

  *Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

  Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних  и средњих школа, стручним сарадницима у основним и средњим школама

  • Шта за нас значи квалитетан час
  • Како да пробудимо интересовање   за учење на часу код свих ученика
  • Начини  који  омогућавају да се учење догоди
  • Кооперативно и интерактивно учење
  • Мотивациона улога повратне информације
  • Рефлексија

  За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

  Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

  Пријавни формулар за појединце

  За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

  од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

  од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

  преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

  НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

  Пријавни формулар за установе

  Биографија предавача:

  Драгана Оцокољић,

  По иницијалном образовању дипломирани педагог. Запослена на радном месту просветног саветника и унапређвање квалитета образовања, звање самостални саветник у Министарству просвете науке и технолошког развоја у ШУ Крагујевац. Посвећена сталном учењу, примени и активностима усмереним ка функционалнијем учењу и квалитетнијој школи. Током увида кроз посматрање наставе (преко 30 година ) и знањима које је стицала кроз бројна стручна усавршавања ( преко 4000 сати), као и заједничком раду са наставницима, сматра да је наставник онај који креира процесе учења и омогућује да се учење на часу догоди. Због тога је суштински посвећена целоживотном и заједничком учењу са наставницима, кроз размену и налажење одговора како да се учење ученика остварује у школи.