„Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу“

ВЕБИНАР

Стратегије успешног препознавања и превазилажења тешкоћа у учењу 

Предавач др Татјана Симић 

Датум: 03.02.2022.    Време: 18-20h

*Вебинар ће се одржати преко Zoom апликације

Вебинар је намењен учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима

Теме:

  • Оспособљавање учитеља, стручних сарадника, наставника основних и средњих школа за препознавање ученика са специфичним развојним поремећајима школских способности (дисграфија, дислексија, дискалкулија, хиперкинетски синдром, первазивни развојни поремећаји…).
  • Способност препознавања специфичних развојних проблема, њихова манифестација и утицај на целокупан дечији развој, понашање и учење. 
  • Успостављање адекватног приступа таквим ученицима, препоруке за рад са њима, како би се омогућио  максималан развој потенцијала ученика у образовно васпитном процесу.
  • Одговори на питања у вези са суштинским елементима образовне праксе, изналажења најадекватнијих начина комуникације, адаптације постојећих наставних средстава и креирање нових метода рада и наставе.
  • Стручна помоћ у оквиру постојећих институција, у складу са Правилником о  пружању додатне подршке у образовању деци и ученицима са сметњама у развоју,  од стране школа за образовање ученика са сметњама у развоју. 
  • Доступност услуга сервисног центра, при овим школама. 

За присуство на вебинару добијају се потврде за интерно стручно усавршавање од 4 сата. 

Цена вебинара по учеснику: 900,00 дин

Пријавни формулар за појединце

За пријаву већег броја учесника из једне установе, цене су следеће:

од 5 до 10 пријављених – 850 дин. по учеснику

од 11 до 20 пријављених – 800 дин. по учеснику

преко 20 учесника из установе – 750 дин. по учеснику

НАПОМЕНА: учесници се и самостално могу организовати у веће групе и тиме остварити попуст

Пријавни формулар за установе

Биографија предавача