Рад са децом која имају развојне и здравствене тешкоће

На вебинару чућете више о следећим темама:
  • Стицање и унапређивање знања о специфичним развојним и здравственим
  • проблемима деце.
  • Способност њиховог препознавања, њихова манифестација и утицај на целокупан дечији развој и учење.
  • Утицај на социјално окружење детета и однос према вршњацима.
  • Могућност њихове корекције, формирање адекватног приступа и препоруке за рад.
  • Препоруке и идеје за израду дидактичког материјала за рад са децом са проблемима у развоју.
  • Школе за образовање ученика са сметњама у развоју, као сервиси додатне подршке, како за запослене тако и за децу са сметњама у развоју.

Вебинар је намењен васпитачима у предшколским установама.

др Татјана Симић

др Татјана Симић по образовању дефектолог, доктор медицинских наука. Аутор бројних стручних радова на тему деца и ученици са сметњама у развоју. Више од тридесет година рада са овом категоријом деце и њиховим родитељима. Ради као директор школе за основно и средње образовање „Вукашин Марковић“ у Крагујевцу, која се бави образовањем деце са сметњама у развоју. Покретач је иницијативе за пружање додатне подршке ученицима и наставницима у систему редовног образовања, од стране школе за образовање ученика са сметњама у развоју.