Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

 1. Sticanje i unapređivanje znanja o specifičnim razvojnim i zdravstvenim
 2. problemima dece.
 3. Sposobnost njihovog prepoznavanja, njihova manifestacija i uticaj na celokupan dečiji razvoj i učenje.
 4. Uticaj na socijalno okruženje deteta i odnos prema vršnjacima.
 5. Mogućnost njihove korekcije, formiranje adekvatnog pristupa i preporuke za rad.
 6. Preporuke i ideje za izradu didaktičkog materijala za rad sa decom sa problemima u razvoju.
 7. Škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, kao servisi dodatne podrške, kako za zaposlene tako i za decu sa smetnjama u razvoju.

Vebinar je namenjen vaspitačima u predškolskim ustanovama.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara. Kada kupite snimak vebinara:
 • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
 • možete 3x da kliknete na link
 • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
 • dobićete materijale sa vebinara
 • dr Tatjana Simic

  dr Tatjana Simić

  dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka. Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima. Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.​