Pridružite nam se na vebinaru o inkluzivnom obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju.

Ovaj vebinar će vam pružiti veštine za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima i školskim sposobnostima, kao što su disgrafija, disleksija, diskalkulija i hiperkinetički sindrom.

Naučićete kako da uspostavite adekvatan pristup ovim učenicima i dobijete preporuke za rad sa njima kako biste maksimalno iskoristili njihov potencijal u obrazovnom procesu.

Takođe ćemo pokriti bitne elemente obrazovne prakse, uključujući komunikaciju, prilagođavanje nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada.

Na kraju, razgovaraćemo o stručnoj pomoći koja je dostupna u postojećim ustanovama, kao io uslugama koje nude uslužni centri u školama za učenike sa smetnjama u razvoju.

Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

  1. Osposobljavanje učitelja, stručnih saradnika, nastavnika osnovnih i srednjih škola za prepoznavanje učenika sa specifičnim razvojnim poremećajima školskih sposobnosti (disgrafija, disleksija, diskalkulija, hiperkinetski sindrom, pervazivni razvojni poremećaji…).
  2. Sposobnost prepoznavanja specifičnih razvojnih problema, njihova manifestacija i uticaj na celokupan dečiji razvoj, ponašanje i učenje.
  3. Uspostavljanje adekvatnog pristupa takvim učenicima, preporuke za rad sa njima, kako bi se omogućio maksimalan razvoj potencijala učenika u obrazovno vaspitnom procesu.
  4. Odgovori na pitanja u vezi sa suštinskim elementima obrazovne prakse, iznalaženja najadekvatnijih načina komunikacije, adaptacije postojećih nastavnih sredstava i kreiranje novih metoda rada i nastave.
  5. Stručna pomoć u okviru postojećih institucija, u skladu sa Pravilnikom o pružanju dodatne podrške u obrazovanju deci i učenicima sa smetnjama u razvoju, od strane škola za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.
  6. Dostupnost usluga servisnog centra, pri ovim školama.

Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

  1. link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  2. možete 3x da kliknete na link
  3. dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  4. dobićete materijale sa vebinara
dr Tatjana Simic

dr Tatjana Simić

dr Tatjana Simić po obrazovanju defektolog, doktor medicinskih nauka. Autor brojnih stručnih radova na temu deca i učenici sa smetnjama u razvoju. Više od trideset godina rada sa ovom kategorijom dece i njihovim roditeljima. Radi kao direktor škole za osnovno i srednje obrazovanje „Vukašin Marković“ u Kragujevcu, koja se bavi obrazovanjem dece sa smetnjama u razvoju. Pokretač je inicijative za pružanje dodatne podrške učenicima i nastavnicima u sistemu redovnog obrazovanja, od strane škole za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju.