Kroz osnovne funkcionalne karakteristike učenika sa smetnjama u razvoju, polaznici vebinara se upoznaju kroz teorijski deo (klasifikacija intelektualne ometenosti) a potom i video materijal. Biće prezentovani konkretni primeri učenika koji rade, govore, kako se ponašaju

Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

  1. Opšte preporuke za rad sa učenicima sa intelektualnom ometenošću
  2. Preporuke i za roditelje
  3. Preporuke za nastavnike
  4. Praktikum
  5. Kako prilagoditi nastavni sadržaji učeniku sa smetnjama u intelektualnom razvoju

Vebinar je namenjen učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

  • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  • možete 3x da kliknete na link
  • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  • dobićete materijale sa vebinara
Marijana Jovanović Čabrić

mr Marijana Jovanović Čabrić

mr Marijana Jovanović Čabrić diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Zvanje magistra defektoloških nauka stekla na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu 2011. godine.

Od 2001. godine zaposlena u ŠOSO „Vukašin Marković” u Kragujevcu. Radila na svim nivoima obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju (predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje).

Od 2005. godine do 2009. godine član Tima za kategorizaciju dece za područje grada Kragujevca i šumadijskog okruga.

Od 2014. godine sudski veštak za oblast defektologije.

Od 2017. godine savetnik spoljni saradnik MPNTR. Koordinator Erazmus+ projekta Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju 2018/2019. godine.