Основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју (ученици са интелектуалним сметњама) и како им прилагодити наставне садржаје

Кроз основне функционалне карактеристике ученика са сметњама у развоју, полазници вебинара се упознају кроз теоријски део (класификација интелектуалне ометености) а потом и видео материјал. Биће презентовани конкретни примери ученика који раде, говоре, како се понашају

На вебинару чућете више о следећим темама:

  • Опште препоруке за рад са ученицима са интелектуалном ометеношћу 
  • Препоруке и за родитеље 
  • Препоруке за наставнике 
  • Практикум 
  • Како прилагодити наставни садржаји ученику са сметњама у интелектуалном развоју

Вебинар је намењен, учитељима, наставницима основних и средњих школа, стручним сарадницима

мр Маријана Јовановић Чабрић

мр Маријана Јовановић Чабрић дипломирала на Дефектолошком факултету Универзитета у Београду 2002. године. Звање магистра дефектолошких наука стекла на Факултету за специјалну едукацију и рехабилитацију, Универзитета у Београду 2011. године. Од 2001. године запослена у ШОСО „Вукашин Марковић” у Крагујевцу. Радила на свим нивоима образовања ученика са сметњама у развоју (предшколско, основно образовање, средње образовање). Од 2005. године до 2009. године члан Тима за категоризацију деце за подручје града Крагујевца и шумадијског округа. Од 2014. године судски вештак за област дефектологије. Од 2017. године саветник спољни сарадник МПНТР. Координатор Еразмус+ пројекта Кроз нове приступе до бољих исхода у образовању ученика са сметњама у развоју 2018/2019. године. Аутор и коаутор бројних стручних и научних радова у области образовања ученика са сметњама у развоју објављених у домаћим и међународним часописима, презентованим на домаћим и међународним конференцијама.