Na vebinaru ćete čuti više o:

  1. Šta za nas znači kvalitetan čas
  2. Kako da probudimo interesovanje za učenje na času kod svih učenika.
  3. Načini koji omogućavaju da se učenje dogodi
  4. Kooperativno i interaktivno učenje
  5. Motivaciona uloga povratne informacije
  6. Refleksija

Vebinar je namenjen učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima u osnovnim i srednjim školama.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Dragana Ocokoljić

Dragana Ocokoljić, po inicijalnom obrazovanju diplomirani pedagog. Zaposlena na radnom mestu prosvetnog savetnika i unapređvanje kvaliteta obrazovanja, zvanje samostalni savetnik u Ministarstvu prosvete nauke i tehnološkog razvoja u ŠU Kragujevac.

Posvećena stalnom učenju, primeni i aktivnostima usmerenim ka funkcionalnijem učenju i kvalitetnijoj školi.

Tokom uvida kroz posmatranje nastave (preko 30 godina ) i znanjima koje je sticala kroz brojna stručna usavršavanja ( preko 4000 sati), kao i zajedničkom radu sa nastavnicima, smatra da je nastavnik onaj koji kreira procese učenja i omogućuje da se učenje na času dogodi.

Zbog toga je suštinski posvećena celoživotnom i zajedničkom učenju sa nastavnicima, kroz razmenu i nalaženje odgovora kako da se učenje učenika ostvaruje u školi.