Učenici sa smetnjama u razvoju kao i deca tipične populacije, uostalom kao i svi mi koji živimo u vremenu četvrte industrijske revolucije, svesno sve više živimo „digitalno“. Ako se osvrnemo unazad na neke godine i na telefonske brojeve koje smo nekada znali, a da li ih sada pamtimo? Šta više koristimo, instant navigaciju ili se prisećamo gde se beše skreće za … Sve je više digitalnih agendi, rasporeda i u telefonskim kalendarima, mejlovima, više je podsetnika, aplikacija koje su nam „potrebne“, za banku, kvalitet vazduha, nabavku prehrambene robe, ili garderobe…učenici sa smetnjama u razvoju uče po modelu. Vide roditelje sa telefonima pa žele i oni.

Oštre kritike se upućuju na digitalne sadržaje, ali ima i te kako koristi treba znati i na koji način iskoristiti. Na ovom seminaru ćemo se prvenstveno baviti aplikacijama koje mogu da koriste i učenici sa smetnjama u razvoju i edukativnog su karaktera. Predviđeni operativni sistemi su android i ios. Mogu ih koristiti i deca mlađeg uzrasta. Osvrnućemo se i na neke korisne veb alate koji se mogu koristiti u izradi nastavnih sredstava i otvorenog su tipa.

Na vebinaru ćete čuti više o:

    1. Učesnici će se upoznati sa konkretnim edukativnim aplikacijama na Android i iOS uređajima koje mogu da koriste deca i učenici sa smetnjama u razvoju.
    2. Pored aplikacija, biće prikazani i konkretni primeri veb alata u izradi nastavnih sadržaja.

Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima, stručnim saradnicima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

 • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
 • možete 3x da kliknete na link
 • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
 • dobićete materijale sa vebinara
Marijana Jovanović Čabrić

mr Marijana Jovanović Čabrić

mr Marijana Jovanović Čabrić diplomirala na Defektološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2002. godine. Zvanje magistra defektoloških nauka stekla na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju, Univerziteta u Beogradu 2011. godine. Od 2001. godine zaposlena u ŠOSO „Vukašin Marković” u Kragujevcu. Radila na svim nivoima obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju (predškolsko, osnovno obrazovanje, srednje obrazovanje).

Od 2005. godine do 2009. godine član Tima za kategorizaciju dece za područje grada Kragujevca i šumadijskog okruga. Od 2014. godine sudski veštak za oblast defektologije. Od 2017. godine savetnik spoljni saradnik MPNTR. Koordinator Erazmus+ projekta Kroz nove pristupe do boljih ishoda u obrazovanju učenika sa smetnjama u razvoju 2018/2019. godine.

Autor i koautor brojnih stručnih i naučnih radova u oblasti obrazovanja učenika sa smetnjama u razvoju objavljenih u domaćim i međunarodnim časopisima, prezentovanim na domaćim i međunarodnim konferencijama.