Naš vebinar vam može pomoći u tome! Obrađivaćemo teme kao što su važnost i neophodnost promena kod učenika, proces promene i kako uzeti u obzir individualne karakteristike učenika prilikom planiranja aktivnosti. Saznaćete o formiranju dobrih radnih navika, a mi ćemo dati lične primere aktivnosti koje podstiču pozitivne promene kod učenika.

Dodatno ćemo se pozabaviti principima i metodama za rešavanje pedagoških pitanja.

Pohađajući ovaj vebinar, steći ćete vredne veštine koje će vam omogućiti da pozitivno utičete na svoje učenike.

Na vebinaru čućete više o sledećim temama:

   1. Uvod
   2. Značaj i nužnost promena kod učenika
   3. Proces promena
    Individualne karakteristike dece
   4. Formiranje radnih navika
   5. Aktivnosti kojima podstičemo pozitivne promene kod učenika (lični primeri)
   6. Principi i metode u rešavanju pedagoških situacija

Vebinar je namenjen nastavnicima razredne nastave, nastavnicima predmetne nastave – osnovna škola, nastavnicima u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnicima izbornih i fakultativnih predmeta, vaspitačima u predškolskim ustanovama, stručnim saradnicima u predškolskim ustanovama, i školama, direktorima/pomoćnicima direktora.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

blank profile picture, mystery man, avatar-973460.jpg

Vijoleta Martać

Vijoleta Martać, rođena 1963. god. u Kragujevcu. Po zanimanju profesor razredne nastave. Zaposlena u OŠ “21. oktobar” u Kragujevcu. Ima 35 godina radnog iskustva.

Autor je akreditovanih seminara “Igre u nastavi” i “Kako pokrenuti pozitivne promene kod učenika”. Objavila tri rada u Kreativnoj školi Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja

Autor tri rada izdatih u elektronskom zborniku, Saveza učitelja Srbije, prezentovani na Saboru učitelja na temu rada sa roditeljima kao i primeri iskustva vannastavnih aktivnosti.

Bavi se organizacijom dramskih predstava gde postiže značajne rezultate. Dobitnik je više nagrada.

Svoje bogato iskustvo u radu sa učenicima prenosi godinama na seminarima i susretima prosvetnih radnika.