Da li ste edukator koji želi da unapredi preduzetnički duh među svojim učenicima i promoviše preduzetnički pristup u svojoj nastavi? Naš vebinar je dizajniran da uradi upravo to!
Naučićete kako da mentorišete učenike preduzetnike u vašoj srednjoj školi i kako da implementirate koncept „učenja kroz rad“ u svojoj nastavi. Takođe ćete steći znanja i veštine koje će vam pomoći da podignete ukupan nivo preduzetničkog obrazovanja u vašoj školi.

Tokom vebinara pokrićemo niz tema uključujući uvod u učeničko preduzetništvo, savremeni poslovni svet, uticaj mentalnih slika na kreativno razmišljanje, značaj timskog rada u poslovnim operacijama i kreativne tehnike za razvoj kreativnog mišljenja kod učenika. Takođe ćete imati priliku da učestvujete u interaktivnim vežbama i aktivnostima koje će vam pomoći da primenite ono što ste naučili u svojoj nastavi.
Tema 1: Uvodno predstavljanje. Uvod u učeničko preduzetništvo. Rad na razumevanju razvoja modernog poslovanja i sticanje praktičnih znanja o poslovnom planiranju i izradi poslovnog plana.

Tema 2: Svet u promenama. Prezentacija koja približava učesnicima sliku o poslovnom svetu danas, sa isorijskim osvrtom na razvoj poslovanja. Učesnici se upoznaju s poslovnim svetom danas, šta su prioriteti i na čemu je fokus. Daje se detaljan opis preduzetništva i njegovog mesta u ekonomiji danas. Vrste preduzetništva i uticaj sektora malih i srednjih preduzeća na razvoj ekonomije. Učesnici prate predavanje realizatora putem elektronske prezentacije i podeljenih materijala.

Tema 3: Mentalne slike. Prikaz uticaja mentalnih slika (usađenih u svest pojedinaca kroz vaspitanje i obrazovanje) na kreativno razmišljanje. Realizatori daju prikaz uticaja mentalnih slika na naše delanje, šta su to mentalne slike i kako utiču na odlučivanje. Vežba „Građenje kuće“. Realizatori će ilustrovati značaj preduzetništva u obrazovanju kroz organizovanje vežbe „Građenje kuće“. Učesnici će aktivno učestvovati u vežbi, radeći individualno i u saradnji sa realizatorima donose zaključke.

Tema 4: Timski rad. Značaj timskog rada u poslovanju preduzeća. Kako se obrazuje dobar tim, kako se pravilno vrši podela aktivnosti i zaduženja, kako se razvija tolerancija u timu. Verbalna prezentacija učensicima na temu šta je to timski rad, kako se obrazuje tim, koliko je bitna tolerancija.

Tema 5: Kreativne tehnike. Pošto je neophodno razviti kreativnost u radu, učesnici se upoznaju sa tehnikama, koje učenicima mogu pomoći u tome. Učesnicima se daje prikaz nekih kreativnih tehnika, koje mogu da koriste u radu sa učenicima. Zatim učesnici rade dve kratke vežbe, namenjene takođe učenicima, kao pomoć u razvoju kreativnog mišljenja. Učesnici dobijaju informacije o najkorisnijim kreativnim tehnikama, koje im mogu značiti u radu sa učenicima. Rade individualno vežbu koju će kasnije učenici koristiti u radu.

Pitanja i utisci

Vebinar je namenjen nastavnicima srednjih škola, upravama srednjih i škola.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Srdjan Mladenovic

Srđan Mladenović

Srđan Mladenović, diplomirani pravnik. Trenutno radi kao Meet and Travel Leader, IKEA Norway.

Obuke – Iskusan trener u oblastima kao što su poslovne veštine za MSP i agrobiznis; trening trenera u preduzetničkom obrazovanju u osnovnim i srednjim školama i na univerzitetima; pravna pitanja za pokretanje biznisa; izgradnja tima i timski rad; Upravljanje projektnim ciklusom.

Upravljanje projektima – Veliko iskustvo u osmišljavanju i realizaciji projekata vezanih za programe edukacije o preduzetništvu u srednjim školama; projekti podrške zapošljavanju mladih, Roma i drugih ugroženih grupa; MSP podržavaju projekte u oblastima kao što su dizajn i proizvodnja odeće i obuće, proizvodnja i prerada voća, pčelarstvo i proizvodnja meda i upravljanje otpadom i reciklaža.

Konsultantsko iskustvo – Konsultant sa iskustvom u pružanju specijalističkih usluga vlasnicima/menadžerima MSP orijentisanih na inovacije i strategije rasta zasnovane na znanju u poslovnom planiranju, marketingu, promociji, kao iu pravnoj oblasti.

Tehnička podrška početnicima u biznisu i malim i srednjim preduzećima – iskusan organizator različitih aspekata podrške početnicima u biznisu i malim i srednjim preduzećima kao što su: sajmovi preduzetništva, povezivanje kompanija, mentorstvo za mlade preduzetnike, itd…