Ovaj vebinar je osmišljen za profesionalce u obrazovanju i ima za cilj da im pruži znanje i alate za poboljšanje njihove nastavne prakse i podršku razvoju kompetencija učenja kod svojih učenika.

Podeljen je na dva dela: prvi obuhvata značaj učenja kako se uči i strukturu kompetencija za učenje, kao i različite nastavne metode koje mogu pomoći učenicima da razviju svoje veštine učenja. Drugi deo se fokusira na samoupravljanje procesom učenja i govori o iskustvenom modelu učenja i metodičkim principima nastavnog učenja. Polaznici će dobiti sertifikat o učešću i kopiju prateće knjige.

Trajanje prvog dela edukacije je 120 minuta, a drugog 90 minuta.
Prvi deo edukacije obuhvata istoimenu knjigu. Svi učesnici dobijaju sertifikate o učešću.

I deo:

🔹Zašto naučiti kako učiti?
🔹Struktura kompetencije za -učenje
🔹Metode učenja i nastave
🔹Nastava koja uči učenju
🔹Lične teorije delovanja stručnjaka u kontekstu učenja učenja.

II deo:

🔹Samoupravljanje procesom učenja: organizacija vremena i samorefleksija
🔹Iskustveni model i učenje učenja
🔹Problemi i izazovi u funkciji učenja učenja
🔹Metodički principi učenja učenja
🔹Metode učenja i nastave.

Knjiga - učiti se može naučiti

Knjiga “Učiti se može naučiti”

Knjiga je namenjena stručnjacima u obrazovanju i govori o razvoju kompetencija učenja kroz nastavu. Detaljno opisuje strukturu kompetencije učenja, principe nastave koji podstiču razvoj kompetencija učenja, metode učenja i podučavanja koje u tome mogu pomoći itd.

Vebinar je namenjen učiteljima, nastavnicima, stručnim saradnicima i direktorima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

  • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  • možete 3x da kliknete na link
  • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  • dobićete materijale sa vebinara
Maja Jeričić, KOHO pedagogija

Maja Jerčić

Maja Jerčić, magistar pedagogije i voditeljka KoHo pedagogije – platforme za razvoj i sprovođenje edukacija namenjenih vaspitno-obrazovnim stručnjacima i roditeljima.

Neke od edukacija su Dečji mozak i rani razvoj, Učiti se može naučiti, Didaktička moć Lego kocki, Dansko vaspitanje dece, Edukacija roditelja, itd. Prvenstveno se bavi kompetencijama učenja, podsticanjem ranog razvoja, pedagoškom dimenzijom STEAM obrazovanja i inovativnim metodama učenja i poučavanja.

Autorka je dve knjige o učenju učenja (Učiti se može naučiti, Učimo učiti: ŠTA je kvalitetno znanje i KAKO ga sticati), jednog priručnika o medijskoj pismenosti, 3 slikovnice, od čega je jedna u izdanju KoHo pedagogije – Nikola Tesla-ispred budućnosti i igre memorije STEAM MEMORY: izumi.

Kao voditeljka razvoja sadržaja radila je u obrazovanju odraslih, radi kao urednica na razvoju obrazovnih materijala i e-learninga.