Nastava je nagrađujuća i izazovna profesija koja vam omogućava da pozitivno utičete na živote svojih učenika. Kao nastavnik, imate priliku da uočite i razumete potrebe svojih učenika, kao i njihovu motivaciju za učenje. Aktivnim angažovanjem sa svojim učenicima i prilagođavanjem nastavnih metoda njihovim potrebama, možete im pomoći da razviju ljubav prema učenju i osećaj samomotivacije.

U okviru škole postoje mnoge aktivnosti koje mogu da podstaknu interesovanje učenika za učenje, kao što su praktični projekti, izleti i učenje zasnovano na problemima. Kao nastavniku, važno je da identifikujete i iskoristite ove mogućnosti da angažujete svoje učenike i da ih motivišete.

Pored pružanja zanimljivih i smislenih iskustava učenja, uloga nastavnika je i da motivišu i ohrabre svoje učenike da dostignu svoj puni potencijal. Ovo može uključivati postavljanje visokih očekivanja, pružanje pozitivnog potkrepljenja i pomaganje učenicima da razviju način razmišljanja o rastu. Uzimajući aktivnu ulogu u motivisanju i podršci vašim učenicima, možete im pomoći da ostvare svoje akademske i lične ciljeve i podstiču njihovu samospoznaju.

Agenda:

🔸Potrebe učenika
🔸Motivisanost učenika za učenje
🔸Aktivnosti koje podstiču interesovanje učenika
🔸Uloga nastavnika u motivisanju učenika

Vebinar je namenjen nastavnicima razredne i predmetne nastave u osnovnoj i srednjoj školi; stručnim saradnicima, direktorima.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

  • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  • možete 3x da kliknete na link
  • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  • dobićete materijale sa vebinara
Vera Jović IOP 3 - u praksi; Igre u nastavi

Vera Jović

Vera Jović, rođena 1966. godine u Kragujevcu, po zanimanju profesor razredne nastave, zaposlena je u OŠ „Mirko Jovanović“ u Kragujevcu. Ima 33 godine bogatog radnog iskustva.

Bila je Predsednik Skupštine Prijatelja dece Kragujevca, Sekretar Dečjeg saveza Kragujevca, Predsednik Skupštine DUK-a; Sekretar DUK-a; Predsednik i jedan od osnivača Centra za razvoj i osnaživanje dece JOVV; Vlasnik Školskog centra „Pčelice“.

Autor je akreditovanih seminara Igre u nastavi i Gugl disk u školi. Jedan je od autora i organizatora simpozijuma Zdravi stilovi života; Autor onlajn predavanja IOP-3 u nastavi, u okviru Zimskih dana prosvetnih radnika. Izlagala je na mnogim stručnim skupovima na lokalnom i državnom nivou. Autor je i organizator mnogih manifestacija i projekata za decu. Autor je objavljenih radova koji se nalaze u Bazi znanja i drugim elektronskim zbornicima. Posebno se ističe u radu sa darovitom decom i to u oblasti matematike i dramskog stvaralaštva, pa su njeni učenici više puta osvajali prve nagrade na takmičenjima iz matematike, a njene predstave proglašavane pobedničkim. Kaže da je rad po IOP-u 3 velika odgovornost, ali i zadovoljstvo. Svoj poziv smatra najlepšim i najodgovornijim.