Cilj ovog vebinara je da profesionalcima u obrazovanju pruži alate i znanje za kreiranje rodno prilagođene nastave i politika u svojim učionicama i školama. Ispitujući međunarodne i nacionalne modele rodne senzitivizacije u obrazovanju, učesnici će se upoznati sa konceptom rodne ravnopravnosti u normativnim okvirima i ključnim principima programiranja rodne ravnopravnosti. Vebinar će takođe upoznati prisutne sa osnovnim pojmovima rodne ravnopravnosti i dati uvid u podelu rodnih uloga i njihovo učenje kroz socijalizaciju.

Kroz ovaj vebinar, polaznici će imati priliku da definišu strategije za rodno odgovarajuće učešće, koordinaciju i analizu, sa ciljem stvaranja inkluzivnijeg i pravednijeg obrazovnog okruženja. Baveći se pitanjima rodne ravnopravnosti u obrazovanju, možemo raditi na stvaranju inkluzivnijih i pravednijih učionica i škola za sve učenike.

Na vebinaru ćete čuti o sledećim temama:

♀️♂️ Razumevanje koncepta rodne ravnopravnosti u obrazovanju u normativnim okvirima
♂️♀️ Upoznavanje sa ključnim principima programiranja rodne ravnopravnosti
♀️♂️ Uvod u rodnu ravnopravnost: upoznavanje i razlikovanje osnovnih pojmova
♂️♀️ Uočavanje primene podele rodnih uloga i njihovo učenje kroz proces socijalizacije
♀️♂️ Definisanje strategija rodno odgovarajućeg učešća, koordinacije i analize sa ciljem nastanka rodno odgovarajuće nastave i primene rodno odgovarajuće politike za obrazovno osoblje

Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i upravi vrtića i škola.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

  • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  • možete 3x da kliknete na link
  • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  • dobićete materijale sa vebinara
Maša Marković

Maša Marković

Maša Marković diplomirani je pravnik koji je tokom celokupnih osnovnih studija dobitnik pohvalnica Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Fonda za mlade talente Republike Srbije.

Svoje dalje akademsko usavršavanje nastavila je na master studijama na istom fakultetu, izborom krivičnopravnog pod-modula “Maloletničko krivično pravo“, sa ciljem da bude učesnik u primeni različitih vrsta instrumenata – od preventivnog i edukativnog, do represivnog, krivično-pravnog delovanja sa ciljem smanjenja učešća maloletnika u strukturi i dinamici kriminaliteta.

Nagrađivana je besednica i autorka mnogobrojnih naučnih radova.

Trenutno pohađa praksu u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru koje se dodatno upoznala sa procesom konstituisanja, nadležnostima i organizacijom rada različitih Odbora, među kojima su Odbor za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj i informatičko društvo, kao i Odbor za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova.