Nastavni predmet Digitalni svet se već tri godine izučava u obrazovnom sistemu Republike Srbije kao obavezan predmet sa jednim časom nedeljno.

Program nastave i učenja predmeta Digitalni svet za prvi, drugi i treći razred osnovne škole sadrži nastavnu temu Algoritamski način razmišljanja kojoj je posvećeno 31 čas u sva tri razreda. Predviđeni način učenja osnovih koncepta programiranja je blokovsko programiranje.

Cilj ovog vebinara je dostizanje viših nivoa digitalnih kompetencija nastavnika u domenu realizacije nastavne teme Algoritamski način razmišljanja primenom blokovskog načina programiranja kreiranjem računarskih programa za rešavanje različitih problema u društvu.

Osim toga, nastavnicima razredne nastave se daje i niz praktičnih predloga kako da organizuju nastavu kako bi ostvarili ishode predviđene programom predmeta Digitalni svet.
Kratka agenda sa orijentacionim trajanjem tema, odnosno vremena predviđenog za pitanja. Trajanje vebinara sa pitanjima 90 minuta.

   1. Uvod – Predstavljanje nastavnog plana i programa predmeta Digitalni svet (akcenat na temi Algoritamski način razmiljšanja) – 20 min.
   2. Način realizacije nastavne teme. Algoritamski način razmišljanja:
    1. Predstavljanje načina realizacije zadataka za prvi razred. – 10 minuta
    2. Predstavljanje i izrada zadataka za drugi razred. – 20 minuta
    3. Predstavljanje i izrada zadataka za treći razred. – 20 minuta
   3. Predstavljanje Petljinih materijala za nastavnike razredne nastave. – 10 minuta
   4. Pitanja i odgovori – 10 minuta

Vebinar je namenjen nastavnicima razredne nastave.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

Kada kupite snimak vebinara:

 • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
 • možete 3x da kliknete na link
 • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
 • dobićete materijale sa vebinara
Katarina Veljković

Katarina Veljković

Katarina Veljković, nastavnik računarske grupe predmeta u Prvoj kragujevačkoj gimnaziji, izabrana u Top 50 nastavnika sveta za 2019. godinu.

Koordinator i član radne grupe za izradu standarda postignuća za opšteobrazovne predmete za osnovnu i srednju školu.

Takođe, je član radne grupe za izradu predloga programa nastave i učenja za računarske predmete za sve razrede za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

Koautor je priručnika: “Priručnik za pedagošku primenu sistema za upravljanje učenjem Mudl pri realizaciji onlajn i hibridne nastave” i koautor šest akreditovanih udžbenika iz oblasti informatike i računarstva.