Da li ste spremni da svoje podučavanje podignete na viši nivo? Predstojeći vebinar je osmišljen da osnaži edukatore poput vas da postanu efikasniji i upečatljiviji u učionici. Kroz detaljne diskusije o refleksivnosti i refleksivnoj praksi, steći ćete dublje razumevanje ključnih principa i praksi koje pokreću efektivnu nastavu i profesionalni razvoj.

Učešćem na ovom vebinaru, vi ćete:
 • Poboljšati svoje nastavne veštine tako što ćete naučiti o definiciji i važnosti refleksivne prakse u kontekstu nastave
 • Razviti kvalitete refleksivnog praktičara, koji su neophodni za negovanje pozitivnog okruženja za učenje
 • Naučiti strategije za promovisanje refleksivnosti u učionici, što će vam pomoći da postanete efikasniji edukator
 • Biće vam predstavljeni primeri tehnika i metoda iz prakse
 • Ovaj vebinar je idealan za nastavnike osnovnih i srednjih škola, stručne saradnike i direktore škola koji su posvećeni unapređenju svoje nastavne prakse i pozitivnom uticaju na živote svojih učenika. Ne propustite ovu dragocenu priliku da svoju nastavu podignete na viši nivo – registrujte se odmah!

  Vebinar je namenjen nastavnicima razredne i predmetne nastave  u osnovnim školama, nastavnicima predmetne nastave u srednjim školama, stručni saradnici, direktori škola.

  Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

  Moguće je kupiti snimak ovog vebinara! I pogledati ga kad vama odgovara.

  Kada kupite snimak vebinara:

  • link za gledanje vebinara će biti aktivan 72h od kada prvi put kliknete na link
  • možete 3x da kliknete na link
  • dobićete sertifikat o odgledanom vebinaru
  • dobićete materijale sa vebinara
  Dušanka Ćirović

  Dušanka Ćirović

  Dušanka Ćirović u obrazovanju je već 28 godina, i radi u OŠ „Milutin i Draginja Todorović“ i Školskoj upravi u Kragujevcu.

  Koautor je i/ili realizator akreditovanih programa obuka:

 • Školsko razvojno planiranje Samovrednovanje u funciji razvoja škole
 • Motivacija i psihološki principi učenja
 • Inkluzivno obrazovanje i individualni obrazovni plan
 • Učestvovala je kao realizator i/ili mentor u brojnim projektima u obrazovanju. Neki od njih su:
 • Unapređivanje obrazovanja u Srbiji kroz razvoj Mreže podrške inkluzivnom obrazovanju
 • Podrška obrazovanju dece i učenika migranata/izbeglica na teritoriji RS MADAD 1
 • Nastavak podrške za povećanje i unapređenje kapaciteta za upravljanje migrantskom krizom u RS – MADAD 2
 • „Razvionica“- Podrška razvoju ljudskog kapitala i istraživanju. Unapređivanje kvaliteta obrazovnog sistema Republike Srbije kroz unapređivanje efektivnosti sistema spoljašnjeg vrednovanja rada škola i razvoj horizontalnog učenja između škola (share)

  Koautor je objavljenih knjiga:
 • Priručnik „Školsko razvojno planiranje – put ka školi kakvu želimo“ , Ministarstvo prosvete RS.
 • Priručnik “Zbirka primera inkluzivne prakse”, Ministarstvo prosvete RS
 • Priručnik «Vodič za unapređivanje inkluzivne obrazovne prakse», Fond za otvoreno društvo, 2007.