Mejker obrazovanje i učenje je inovativni pristup obrazovnom procesu u kome deca postaju kreatori i stvaraoci novo-dizajniranih predmeta, uređaja, procesa. Da bi postali mejker stvaraoci, učenici postaju istraživači problema iz različitih naučnih uglova, razmišljaju kreativno i praktično, predlažu rešenja i pristupaju izradi modela.

Kroz predavanje, vi ćete saznati kako da kreirate i budete mentor mejker radionica u vašoj učionici, načine motivacije za stvaralačko dečije izražavanje i javno predstavljanje dečijih radova. Ovim vebinarom stičete kompetencije nastavnika 21.veka koji će pripremti i osnažiti svoje đake za izazove koji su pred njima.

Kratka agenda vebinara:

 1. Uvodno predstavljanje: 5min.
 2. Mejker obrazovanje – inovativni pristup obrazovanju: 20min.
 3. Mejker radovi – popularizacija STEM oblasti: 20min
 4. Operativno planiranje i realizacija Mejker radionica: 20min
 5. Primeri mejker radova dece kroz različite oblike nastavnih aktivnosti: 25min
 6. Razgovor sa učesnicima vebinara: 30min 

Vebinar je namenjen vaspitačima, učiteljima, nastavnicima osnovnih i srednjih škola, stručnim saradnicima i svim zainteresovanim za  primenu mejker radionica u svojoj nastavnoj praksi.

Za prisustvo na vebinaru/odslučan snimak vebinara  dobijaju se potvrde za interno stručno usavršavanje od 4 sata kao i materijal sa vebinara!

Suzana Dobricic Popularizacija nauke kroz projekte

Suzana Dobričić

Suzana Dobričić od 2008.godine radi kao profesor biologije u OŠ „Treći kragujevački bataljon“ u Kragujevcu.

Učesnik u Erazmus projektu ODI-obrazovanje za društvenu inovaciju u saradnji sa Kidhub-om. Radila kao stručni saradnik laboratorijskih istraživanja iz oblasti Hidrobiologije i zaštite životne sredine u „Akvarijumu“ Kragujevac.

Bila je lider projekta – Edukacija ruralnog stanovništva o zaštiti voda u saradnji sa REC-om za zaštitu životne sredine za Centralnu i Istočnu Evropu uz finansijsku pomoć Danske agencije za životnu sredinu. Učestovovala je u nizu ostvarenih projekata:
    1. “Jezero Bubanj- nekada i sada” – Noć istraživača 2019.god;
    2. Festival nauke 2019.god. u Beogradu sa temom “Udahni, zaroni, istraži”;
    3. realizator projekta “Zavirimo u vodeni svet jezera”, “Genetički izazov!”, “U carstvu gljiva”, Od izvora reke do ušća, da li postoje razlike?;
    4. Mobilni botaničar;
    5. “Govor fosila” u Noći istraživača 2020., Noć istraživača 2021.g., “Zero waste tk bataljon”, Bakterije, naši (ne)prijatelji, Viđeno očima pčela iz kategorije 2, a sve uz podršku Centra za promociju nauke i Naučnog kluba Kragujevac.
    6. Realizator projekata u udruženju EkoMatoTeka: Pokreni grad, selektuj otpad!;
    7. Medonosne biljke za održivo pčelarstvo;
    8. Ramsarski naučni karavan.
    9. Saradnik i mentor učenicima u radu Kidhub-a Dizajnaton metodom na temu klimatske promene i dečija rešenja u okviru ciljeva UN o održivom razvoju.
   Ima i niz objavljenih stručnih radova iz oblasti hidrobiologije u stručnim časopisima.