Učenici sa smetnjama u razvoju i digitalni obrazovni sadržaji (upotreba Android i iOS aplikacija)

Iskustva primene digitalne tehnologije tokom pandemije su bila različita. Shvatili smo da da nam svakako može pomoći u radu sa …

Učenici sa smetnjama u razvoju i digitalni obrazovni sadržaji (upotreba Android i iOS aplikacija) Read More »